لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
TG MED چسب آنژیوکت 6 * 8
تجهیزات
5582
8,450
TG MED چسب حصیری 10 سانتیمتر
تجهیزات
5578
338,000
TG MED چسب حصیری 15 سانتیمتر
تجهیزات
5579
494,000
TG MED چسب ضد حساسیت 9 * 1. 25
تجهیزات
5580
23,400
TG MED چسب ضد حساسیت 9 * 2. 25
تجهیزات
5581
44,200
TG MED چسب لکوپلاست 5 * 5
تجهیزات
5586
126,100
TG MED چسب لکوپلاست 9 * 2. 5
تجهیزات
5585
61,100
TG MED چسب پانسمان شفاف ضد آب 10 * 10
تجهیزات
5588
24,000
TG MED چسب پانسمان شفاف ضد آب 10 * 15
تجهیزات
5589
36,000
آتل انگشت
تجهیزات
1111
10,150
آنژیوکت زرد (خارجی)
تجهیزات
5546
18,200
اسپاکلوم تامین طب
تجهیزات
5552
16,500
🎁 1 + 1 - الی آتل انگشت آماده الی 41032
تجهیزات
4962
100,000
🎁 1 + 1 - الی آویز دست کیسه ای 41025
تجهیزات
4765
380,000
🎁 1 + 1 - الی ارترز شست ساده نئوپرون 41019
تجهیزات
4757
310,000
🎁 1 + 1 - الی ارترز شست پیچی نئوپرون41018
تجهیزات
4756
400,000
🎁 1 + 1 - الی ارنج بند الاستیکی41028
تجهیزات
4763
400,000
🎁 1 + 1 - الی ارنج بند ساده نئوپرون41022
تجهیزات
4759
520,000
🎁 1 + 1 - الی ارنج بند پد دار نئوپرون 41029
تجهیزات
4760
550,000
🎁 1 + 1 - الی اویزدست پشت باز41024
تجهیزات
4934
380,000
🎁 1 + 1 - الی تنیس البو 41020
تجهیزات
4878
300,000
🎁 1 + 1 - الی ثابت نگهدارنده زانو21017
تجهیزات
4847
980,000
🎁 1 + 1 - الی ثابت کننده شانه و بازو 41026
تجهیزات
4975
650,000
🎁 1 + 1 - الی زانو بند 4 فنره الاستیک 21020
تجهیزات
4716
900,000
🎁 1 + 1 - الی زانو بند 4 فنره نئوپرون 21013
تجهیزات
4713
1,150,000
🎁 1 + 1 - الی زانو بند 4فنره نئوپرون قابل تنظیم 21014
تجهیزات
4862
1,400,000
🎁 1 + 1 - الی زانو بند ساده کشک باز بلند نئوپرون21011
تجهیزات
4722
700,000
🎁 1 + 1 - الی زانو بند ساده کشکک باز الاستیک 21010
تجهیزات
4730
500,000
🎁 1 + 1 - الی زانو بند ساده کشکک باز کوتاه نئوپرون 21022
تجهیزات
4719
650,000
🎁 1 + 1 - الی زانو بند ساده کشکک بسته الاستیک 21019
تجهیزات
4729
490,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
🎁 1 + 1 - الی زانو بند قابل تنظیم نئوپرن 21012
تجهیزات
4755
950,000
🎁 1 + 1 - الی زانو بند پددار کشکک بسته نئوپرون 21021
تجهیزات
4761
850,000
🎁 1 + 1 - الی زانو بند پددارکشکک باز نئوپرون21016
تجهیزات
4724
800,000
🎁 1 + 1 - الی ساپورت شست نئوپرون 41031
تجهیزات
4758
180,000
🎁 1 + 1 - الی شانه بند یکطرفه نئوپرون 41027
تجهیزات
4824
900,000
🎁 1 + 1 - الی شانه بندیکطرفه الاستیک 41023
تجهیزات
4732
750,000
🎁 1 + 1 - الی شکم بند بعدازجراحی صادراتی 51019
تجهیزات
4950
800,000
🎁 1 + 1 - الی شکم بند تمام کش 51013
تجهیزات
4921
650,000
🎁 1 + 1 - الی شکم بند دوران بارداری51012
تجهیزات
4823
440,000
🎁 1 + 1 - الی شکم بند لاغری 51014
تجهیزات
4822
1,050,000
🎁 1 + 1 - الی قوز بندپل دار سه بعدی11023
تجهیزات
3540
900,000
🎁 1 + 1 - الی قوزک بند اتل دار با کش ساپورت نئوپرون 31010
تجهیزات
4735
700,000
🎁 1 + 1 - الی قوزک بند اتل دار ساده الاستیک31020
تجهیزات
4728
650,000
🎁 1 + 1 - الی قوزک بند اتل دار ساده نئوپرون 31024
تجهیزات
4764
750,000
🎁 1 + 1 - الی قوزک بند اتل دار کش ساپورت الاستیک 31022
تجهیزات
4731
700,000
🎁 1 + 1 - الی قوزک بند جلو باز ساده الاستیک31012
تجهیزات
4733
550,000
🎁 1 + 1 - الی قوزک بند ساده جورابی الاستیک31023
تجهیزات
4727
250,000
🎁 1 + 1 - الی قوزک بند ساده کف دار نئوپرون31013
تجهیزات
4754
350,000
🎁 1 + 1 - الی قوزک بندجلوباز ساده نئوپرون 31019
تجهیزات
4718
650,000
🎁 1 + 1 - الی مچ بند قابل تنظیم نئوپرون41021
تجهیزات
4720
200,000
🎁 1 + 1 - الی مچ شست بند اتل دار دوطرفه الاستیکی 41014
تجهیزات
4933
570,000
🎁 1 + 1 - الی مچ شست بند اتل دار دوطرفه نئوپرون 41013
تجهیزات
4734
670,000
🎁 1 + 1 - الی مچ شست بند ساده الاستیک41016
تجهیزات
4725
370,000
🎁 1 + 1 - الی مچ شست بند ساده نئوپرون 41015
تجهیزات
4721
470,000
🎁 1 + 1 - الی مچ کف آتل دار دوطرفه نئوپرون (بریس دست) 41010
تجهیزات
4848
520,000
🎁 1 + 1 - الی مچ کف اتل دار دوطرفه الاستیک 41011
تجهیزات
4715
430,000
🎁 1 + 1 - الی مچ کف بند ساده الاستیک 41017
تجهیزات
4726
330,000
🎁 1 + 1 - الی پتلابند پدکشکک زانو 21018
تجهیزات
4961
320,000
🎁 1 + 1 - الی چشم بند اطفال61027
تجهیزات
4717
80,000
🎁 1 + 1 - الی چشم بند خواب بزرگسال 61015
تجهیزات
4714
80,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
🎁 1 + 1 - الی کرست کمر 4فنره طرح امریکایی11017
تجهیزات
4825
1,000,000
🎁 1 + 1 - الی کرست کمرطبی پددار 11016
تجهیزات
4821
1,250,000
🎁 1 + 1 - الی گردن بند نرم و سخت 11011
تجهیزات
4883
450,000
🎁 1 + 1 - الی گردن بند نرم11012
تجهیزات
4696
450,000
🎁 1 + 1 - الی گردنبند سخت 11010
تجهیزات
4922
500,000
انژیوکت ابی
تجهیزات
3380
15,500
انژیوکت بنفش
تجهیزات
4238
18,850
انژیوکت سبز
تجهیزات
4055
12,820
انژیوکت صورتی
تجهیزات
33993
15,500
انژیوکت طوسی
تجهیزات
4233
18,200
انگشتانه (بسته 288 عددی)
تجهیزات
1078
4,100
ایرینگ کاور دار جدید
تجهیزات
4869
224,000
بادکش 6 لیوانه
تجهیزات
4327
283,500
بالشت طبی هوشمند هریس مد
تجهیزات
5260
1,860,000
بالشت گردنی (ایرینگ گردنی) معمولی
تجهیزات
2242
220,000
بالشت گردنی (فوم سرد)
تجهیزات
5261
729,000
بالشت گردنی هوشمند (مموری فوم)
تجهیزات
5262
931,500
بخور سرد اپتیما روکش دار
تجهیزات
4643
4,490,000
بخور صورت بیوتی
تجهیزات
4951
499,500
بخور گرم دوکاره Berjis
تجهیزات
5437
810,000
بکش بکش پودر سوسک کش
تجهیزات
34007
60,000
ترازو دیجیتال ایرانی
تجهیزات
4086
1,822,500
ترازو دیجیتال بلتر 6 میل
تجهیزات
5528
2,150,000
ترازو عقربه ای
تجهیزات
3322
1,890,000
تست 3 کاره
تجهیزات
4019
97,500
تست 5 کاره (جدید)
تجهیزات
5527
149,000
تست بارداری کاستی Lvonclto
تجهیزات
5661
21,900
تست بارداری کاستی ویدر
تجهیزات
5568
23,100
تست شیشه امفتامین
تجهیزات
1184
35,100
تیغ سنتی - ورقی سوپرمکس (10عددی)
تجهیزات
5694
46,900
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
جعبه کمک های اولیه شاهد (بزرگ)
تجهیزات
4473
277,000
جعبه کمک های اولیه شاهد (کوچک)
تجهیزات
4472
263,500
جوراب دیابتی انگشت دار
تجهیزات
4801
100,000
جوراب دیابتی معمولی
تجهیزات
4800
70,000
🎁 3 + 1 - جوراب واریس اطلس طب AD سایز L
تجهیزات
4805
850,000
🎁 3 + 1 - جوراب واریس اطلس طب AD سایز M
تجهیزات
4804
850,000
🎁 3 + 1 - جوراب واریس اطلس طب AD سایز S
تجهیزات
4792
850,000
🎁 3 + 1 - جوراب واریس اطلس طب AG سایز L
تجهیزات
4803
850,000
🎁 3 + 1 - جوراب واریس اطلس طب AG سایز M
تجهیزات
4802
850,000
🎁 3 + 1 - جوراب واریس اطلس طب AG سایز XL
تجهیزات
4932
850,000
🎁 3 + 1 - جوراب واریس اطلس طب BG سایز L
تجهیزات
4807
850,000
🎁 3 + 1 - جوراب واریس اطلس طب BG سایز M
تجهیزات
4806
850,000
🎁 3 + 1 - جوراب واریس اطلس طب BG سایز S
تجهیزات
4793
850,000
🎁 3 + 1 - جوراب واریس اطلس طب BG سایز XL
تجهیزات
4945
850,000
درجه تب دیجیتالی ساده خارجی
تجهیزات
5292
654,000
درجه تب دیجیتالی عروسکی
تجهیزات
5440
472,500
درجه تب پیشانی
تجهیزات
1120
34,000
🎁 5 + 1 - دستبند مغناطیسی ارامش
تجهیزات
4988
200,000
دستکش یکبارمصرف نایلونی گلد (جعبه دار)
تجهیزات
4928
80,000
دستگاه تقسیم قرص شادی
تجهیزات
2011
51,300
🎁 5 + 1 - دستگاه حشره کش پیکار
تجهیزات
5140
145,000
دمپایی زیر گچ
تجهیزات
1071
72,000
دمیار اطفال
تجهیزات
4001
76,950
دمیار بزرگسال
تجهیزات
3919
74,500
زانو بند شتری
تجهیزات
2165
169,000
زانو بند کشی جلوبسته
تجهیزات
4515
142,000
زانو بند کشی ساده جلو بسته
تجهیزات
33974
54,000
زانوبند حوله ای8032
تجهیزات
4116
121,500
زانوبند کشی جلوباز جعبه ای
تجهیزات
33988
142,000
زیر انداز - 60 در 90 آنابل
تجهیزات
5565
36,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
🎁 1 + 1 - سگال مد جوراب واریس AD
تجهیزات
5417
615,000
🎁 1 + 1 - سگال مد جوراب واریس AF
تجهیزات
5459
615,000
🎁 1 + 1 - سگال مد جوراب واریس AG
تجهیزات
5463
615,000
🎁 1 + 1 - سگال مد جوراب واریس AG
تجهیزات
5394
615,000
🎁 1 + 1 - سگال مد جوراب واریس BD
تجهیزات
5420
615,000
🎁 1 + 1 - سگال مد جوراب واریس BD
تجهیزات
5424
615,000
🎁 1 + 1 - سگال مد جوراب واریس Bf
تجهیزات
5462
615,000
🎁 1 + 1 - سگال مد جوراب واریس Bf
تجهیزات
5461
615,000
🎁 1 + 1 - سگال مد جوراب واریس BG
تجهیزات
5423
615,000
🎁 1 + 1 - سگال مد جوراب واریس BG
تجهیزات
5422
615,000
🎁 1 + 1 - سگال مد جوراب واریسAD
تجهیزات
5419
615,000
🎁 1 + 1 - سگال مد جوراب واریسAF
تجهیزات
5460
615,000
شاخص صندلی توالت مبله تاشو
تجهیزات
5389
1,500,000
شاخص صندلی توالت معمولی تاشوی با قیف
تجهیزات
5353
1,200,000
شاخص عصا 4 پایه
تجهیزات
5356
556,000
شاخص عصا البو کراچ بزرگسال
تجهیزات
5355
1,120,000
شاخص عصا زیر بغل سر چرم استاتیک
تجهیزات
5499
1,150,000
شاخص واکر تاشو چرخدار بزرگسال
تجهیزات
5498
1,199,000
شاخص واکر ثابت رنگ استیل استاندارد
تجهیزات
5357
1,120,000
شاخص واکر مدرج قابل تنظیم
تجهیزات
5358
1,167,000
شیردوش بهدوش
تجهیزات
1053
57,400
شیشه شور با یدک
تجهیزات
3373
54,200
شیلد محافظ صورت
تجهیزات
5656
77,000
شیلد چشم
تجهیزات
33795
2,430
صندلی توالت پلاستیکی
تجهیزات
4904
756,000
ظرف تقویم دارویی ترکیبی
تجهیزات
4871
74,500
ظرف تقویم دارویی روزانه
تجهیزات
4894
20,300
ظرف تقویم دارویی هفتگی جدید
تجهیزات
4870
42,000
ظرف دندان مصنوعی جعبه دار
تجهیزات
3340
148,500
عصا لرد چوبی
تجهیزات
1654
243,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
فیلتر یدک - ماسک سیلیکونی
تجهیزات
5682
44,500
قاشق مدرج دارویی
تجهیزات
4949
10,900
قرص دندان مصنوعی (خارجی)
تجهیزات
34037
1,220,000
قطره چکان 3 میل خارجی
تجهیزات
2058
14,200
قطره چکان 5 میل خارجی
تجهیزات
4872
14,850
لاستیک ته عصا مشکی جدید
تجهیزات
1243
17,600
لوله ادرار درب دار بزرگ
تجهیزات
4012
47,000
لگن زیر بیمار درب دار
تجهیزات
1252
129,700
لگن زیربیمار ساده
تجهیزات
1088
112,100
🎁 50 + 10 - لیوان حجامت سگال 100 سی سی
تجهیزات
5329
15,000
🎁 50 + 10 - لیوان حجامت سگال 120 سی سی
تجهیزات
5330
15,000
ماسک سیلیکونی - گرید مدیکال (3 فیلتر)
تجهیزات
5667
319,000
🎁 10 + 1 - مدیکور - تست بارداری خودکاری
تجهیزات
4873
39,500
ملحفه رولی (عرض 60)
تجهیزات
1361
155,250
مچ بند کشی ساده
تجهیزات
33989
20,500
مچ کف کشی شست دار
تجهیزات
1368
54,000
میکروست خارجی
تجهیزات
1337
77,000
پانسمان اماده 10 * 10شفاف
تجهیزات
4270
24,100
پانسمان اماده 15 * 10شفاف
تجهیزات
4271
37,800
پانسمان اماده 20 * 10شفاف
تجهیزات
3990
45,900
پانسمان اماده 25 * 10 شفاف
تجهیزات
3994
50,900
پانسمان اماده 30 * 10 شفاف
تجهیزات
3992
65,400
پانسمان اماده 8 * 6 شفاف خارجی
تجهیزات
4049
13,370
🎁 1 + 1 - پاکسما جوراب واریس AF
تجهیزات
1535
600,000
🎁 1 + 1 - پاکسما جوراب واریس AG
تجهیزات
1257
644,000
🎁 1 + 1 - پاکسما جوراب واریس BD
تجهیزات
3911
560,000
🎁 1 + 1 - پاکسما جوراب واریس BG
تجهیزات
3909
616,000
🎁 1 + 1 - پاکسما جوراب واریسAD
تجهیزات
3910
590,000
پد سرد و گرم 15 در 20 (جدید)
تجهیزات
5352
86,000
پد سردوگرم 20 * 25 (جدید)
تجهیزات
5400
137,500
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
پد عینکی ژله ای جدید
تجهیزات
4395
58,000
پد چشم چسب دار خارجی
تجهیزات
3331
9,450
پد چشمی عروسکی (20عددی)
تجهیزات
33911
144,000
پشتی اداری بزرگ
تجهیزات
33959
621,000
پشتی اداری کوچک
تجهیزات
3393
594,000
پنبه 50 گرمی گلبهار
تجهیزات
5106
38,000
پوار بینی ایرانی
تجهیزات
1636
22,000
پوار تنقیه
تجهیزات
4697
212,000
پولیش ناخن هفت کاره
تجهیزات
5648
101,500
چسب دندان مصنوعی fixodent
تجهیزات
4189
1,152,000
ژیلت یدک پروگلاید ساده 4 عددی
تجهیزات
5738
2,366,000
کاندوم شیت 30 خارجی
تجهیزات
2003
45,500
کاندوم شیت 35 خارجی
تجهیزات
2004
45,500
کاور توالت فرنگی جعبه دار 20 عددی
تجهیزات
2066
91,500
کاور توالت فرنگی یکبار مصرف
تجهیزات
5294
54,000
🎁 1 + 1 - کرست کمر چهارفنره نئوپرن 11013 الی
تجهیزات
4819
1,550,000
کلیه بند حوله ای 8037
تجهیزات
3587
105,300
کهن درمان باند سوختگی کنار بافت 10 سانت
تجهیزات
5303
9,000
کهن درمان باند سوختگی کنار بافت 15 سانت
تجهیزات
5304
13,500
کهن درمان باند نخی کنار بافت 10 سانت 2 یارد
تجهیزات
5298
5,600
کهن درمان باند نخی کنار بافت 10 سانت 3 یارد
تجهیزات
5548
8,400
کهن درمان باند نخی کنار بافت 15 سانت 3 یارد
تجهیزات
5549
12,600
کهن درمان باند نخی کنار بافت 15سانت 2 یارد
تجهیزات
5299
8,400
کهن درمان باند نخی کنار بافت 7. 5 سانت 3 یارد
تجهیزات
5301
6,300
کهن درمان باند کشی فشار قوی 10 سانت
تجهیزات
5550
42,000
کهن درمان باند کشی فشار قوی 15 سانت
تجهیزات
5551
63,000
کهن درمان گاز استریل 8 لایه جعبه ای کهن
تجهیزات
5566
4,000
کهن درمان گاز استریل تک پدی 8 لایه نرمین
تجهیزات
5305
4,000
کهن درمان گاز کیلویی 16 لایه 400 گرمی نرمین
تجهیزات
5553
406,000
کیسه اب گرم کاوردار
تجهیزات
1436
395,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
کیسه اب گرم کوچک شارژی
تجهیزات
4598
548,000
کیسه ادرار اطفال دخترانه
تجهیزات
1146
4,320
کیسه ادرار شیر صلیبی
تجهیزات
1484
21,800
کیسه یخ خارجی بزرگ
تجهیزات
1749
162,000
گاز وازلینه 10پدی شاهد
تجهیزات
1445
67,600
گلد کاور کلیه بند شتری بزرگ
تجهیزات
5425
286,000
گلد کاور کلیه بند شتری خیلی بزرگ
تجهیزات
5426
286,000
گلدکاور کلیه بند شتری متوسط
تجهیزات
5427
286,000
🎁 11 + 1 - گوش پاک کن سفید لطیفه
تجهیزات
1064
39,000
گوشی صداگیر
تجهیزات
4123
35,000
یخ خشک 12 * 13
تجهیزات
33910
9,400
یخ خشک 12 * 22
تجهیزات
4007
18,200
یخ خشک خارجی بزرگ قالبی رنگ ابی، سفید
تجهیزات
4748
50,000
Bp max bsp12 دستگاه فشارسنج سخنگو بازویی
پزشکی
5439
3,380,000
U right دستگاه تست قند خون
پزشکی
5441
400,000
U right نوار تست قند خون
پزشکی
5442
625,000
اپلیکاتور قرص واژینال
پزشکی
2192
26,800
🎁 50 + 12 - اپلیکاتور کرم
پزشکی
2189
32,000
ایس مینرال رولی
پزشکی
4052
154,000
تیغ بیستوری شماره 10
پزشکی
1418
576,000
تیغ بیستوری شماره 11
پزشکی
1419
576,000
تیغ بیستوری شماره 12
پزشکی
4102
576,000
تیغ بیستوری شماره 15
پزشکی
1472
576,000
تیغ بیستوری شماره 20
پزشکی
1417
576,000
تیغ بیستوری شماره 21
پزشکی
4476
576,000
تیغ بیستوری شماره 22
پزشکی
1332
576,000
تیغ بیستوری شماره 23
پزشکی
2301
576,000
تیغ بیستوری شماره 24
پزشکی
34001
576,000
تیغ بیستوری شماره 25
پزشکی
5703
576,000
دستگاه تست قند خون - کره ای با نوار Medisign
پزشکی
5501
675,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
ست سرم خارجی
پزشکی
1530
15,500
سرجی فیکس بانوان نازگل
پزشکی
1066
33,750
سرجی فیکس سر نازگل
پزشکی
4942
21,000
سرجی فیکس نوزادان شاهد
پزشکی
1068
33,000
سرنگ 5 سی سی یزد سه تکه
پزشکی
4815
6,500
سرنگ آوا انسولین 1 سی سی گیج 30
پزشکی
3381
7,200
سرنگ آوا دو سر سوزن 3 تیکه پیستون دار 3 سی سی
پزشکی
5631
8,580
سرنگ آوا دو سر سوزن 3 تیکه پیستون دار 5 سی سی
پزشکی
5632
8,880
سرنگ آوا سه تیکه لوئر لاک 20 سی سی
پزشکی
5571
23,400
سرنگ آوا سه تیکه لوئر لاک 3 سی سی
پزشکی
5569
7,380
سرنگ آوا سه تیکه لوئر لاک 5 سی سی
پزشکی
4345
7,680
سرنگ آوا سه تیکه لوئرلاک 10 سی سی
پزشکی
5570
12,240
سرنگ آوا لوئر اسلیپ 10 سی سی
پزشکی
5573
11,640
سرنگ آوا لوئر اسلیپ 20 سی سی
پزشکی
5630
22,200
سرنگ آوا لوئر اسلیپ 3 سی سی جعبه دار
پزشکی
5572
7,080
سرنگ آوا لوئر اسلیپ 5 سی سی جعبه دار
پزشکی
4373
7,380
سرنگ شفا 2 سی سی پیستون دار سه تکه
پزشکی
5067
7,430
سرنگ شفا 5 سی سی پیستون دار 3 تکه
پزشکی
5068
7,430
سرنگ لوئراسلیپ بیک 3 سی سی
پزشکی
5489
5,800
سرنگ لوئراسلیپ بیک 5 سی سی
پزشکی
5490
5,800
سرنگ مینا 50 میل
پزشکی
4468
48,100
سرنگ گاواژ مینا
پزشکی
34046
52,000
سه راهی انژیوکت خارجی
پزشکی
2260
10,800
سوند فولی 10 خارجی
پزشکی
4064
55,000
سوند فولی 12 خارجی
پزشکی
1420
55,000
سوند فولی 14 خارجی
پزشکی
1421
54,000
سوند فولی 16 خارجی
پزشکی
1422
54,000
سوند فولی 18 خارجی
پزشکی
2067
54,000
سوند فولی 20 خارجی
پزشکی
4103
56,900
سوند فولی 22 خارجی
پزشکی
4063
55,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
سوند فولی 8 خارجی
پزشکی
34073
55,000
سوند نلاتون 10 خارجی
پزشکی
4114
14,850
سوند نلاتون 12 خارجی
پزشکی
1358
14,850
سوند نلاتون 16
پزشکی
1336
14,850
سوند نلاتون 18 خارجی
پزشکی
3377
14,850
صفربند انژیوکت
پزشکی
33995
4,750
قرص ژاول فرانسوی
پزشکی
4219
220,000
ورید سرنگ 2 سی سی
پزشکی
5180
5,650
ورید سرنگ 3 سی سی لورلاک
پزشکی
5200
8,450
ورید سرنگ 5 سی سی
پزشکی
4888
5,650
ورید سرنگ 5 سی سی لورلاک
پزشکی
5201
8,450
ورید سرنگ انسولین (سرجدا)
پزشکی
5487
8,320
پد الکلی پاکیار
پزشکی
5723
1,480
پد الکلی کیا بسته 500 عددی
پزشکی
4060
1,490
چسب 25 / 1 در 9 3M
پزشکی
15841
85,000
چسب 5 / 2 در 9 3M
پزشکی
1537
175,000
چسب انژیوکت
پزشکی
1227
9,000
چسب بخیه 13 * 10
پزشکی
2002
159,000
چسب بخیه 3 * 4
پزشکی
4926
85,800
چسب بخیه 6 * 10
پزشکی
4237
151,800
چسب بینی ضد جوش - آکنه
پزشکی
4710
310,000
چسب حصیری 5 سانتی متری
پزشکی
4097
162,000
چسب زخم 300 عددی ایرانی
پزشکی
5398
406,000
چسب میخچه اجیکور
پزشکی
1380
238,000
چسب کمر پاندا
پزشکی
5755
35,200
چسب کمرفلفلی
پزشکی
5268
39,500
ژل ایس مینرال تیوپی
پزشکی
1149
117,000
ژل ایس مینرال کاسه ای
پزشکی
1212
188,000
کاندوم شیت 25 خارجی
پزشکی
5754
45,500
گارو خونگیری ایرانی
پزشکی
1411
38,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
یدک بین دندانی اورال بی استوانه ای
پزشکی
5744
842,800
یدک بین دندانی اورال بی مخروطی
پزشکی
5745
770,000
آبسلانگ جعبه دار (خارجی)
بهداشتی
4631
43,200
آتوسا اکسیدان بزرگ 9درصد
بهداشتی
4120
130,320
آتوسا اکسیدان کوچک 12 درصد
بهداشتی
4258
19,800
آتوسا ژل مو پمپی بزرگ
بهداشتی
1315
137,400
آتوسا ژل مو پمپی کوچک
بهداشتی
1288
53,880
آدامس ترک سیگار نیکلایف
بهداشتی
33951
114,400
استون خالص 100 درصد هاوانا
بهداشتی
4701
80,000
🎁 6 + 1 - اسپری تاخیری دلتا
بهداشتی
1079
318,750
🎁 11 + 1 - اسپری خوشبو کننده دهان ایسنس
بهداشتی
5323
112,000
🎁 6 + 1 - اسپری ضددرد پاور دلتا
بهداشتی
4634
386,300
اورال بی - مسواک 123
بهداشتی
5718
232,000
اورال بی - مسواک ارتودنسی
بهداشتی
5706
847,000
اورال بی - مسواک بین دندانی
بهداشتی
5707
917,000
🎁 3 + 1 - ایرشا دهانشویه آنتی پلاک
بهداشتی
1279
140,000
🎁 3 + 1 - ایرشا دهانشویه ارتودنسی
بهداشتی
5241
145,000
🎁 3 + 1 - ایرشا دهانشویه اطفال قرمز
بهداشتی
33735
122,000
🎁 3 + 1 - ایرشا دهانشویه انتی تار تار ابی
بهداشتی
2088
122,000
🎁 3 + 1 - ایرشا دهانشویه انتی سپتیک زرد
بهداشتی
1278
140,000
🎁 3 + 1 - ایرشا دهانشویه روغن درخت چای
بهداشتی
5266
157,730
🎁 3 + 1 - ایرشا دهانشویه لثه های حساس
بهداشتی
5280
181,050
🎁 3 + 1 - ایرشا دهانشویه کامل بنفش
بهداشتی
5265
140,000
🎁 3 + 1 - ایرشا دهانشویه کلر هگزیدین
بهداشتی
5234
146,500
🎁 3 + 1 - ایرشا دهانشویه گیاهی
بهداشتی
5282
166,640
🎁 3 + 1 - ایرشا لاک پاک کن آبی با استون
بهداشتی
4106
174,000
🎁 3 + 1 - ایرشا لاک پاک کن صورتی بدون استون
بهداشتی
1571
174,000
🎁 11 + 1 - باگنو اسپری بوگیرپا
بهداشتی
4694
93,910
🎁 11 + 1 - باگنو روغن بادام تلخ
بهداشتی
4745
58,260
🎁 11 + 1 - باگنو پارافین بهداشتی
بهداشتی
4747
47,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
بتادین 60 سی سی
بهداشتی
3342
32,700
برس مو بیوتی (جیر)
بهداشتی
3353
202,500
بوگیر دستشویی خارجی
بهداشتی
1121
54,000
بوگیریخچال
بهداشتی
3398
66,150
تیغ سنتی ورقه ای (10 عددی)
بهداشتی
4027
42,200
تیغ سنتی ورقی خارجی 5عددی
بهداشتی
5399
20,500
خلال دندان لیوانی چوبی
بهداشتی
1238
39,500
خلال دندان کمانی ever clean
بهداشتی
1185
89,000
خمیر دندان اطفال وی وان
بهداشتی
5084
81,000
خمیر دندان سفید کننده وی وان
بهداشتی
5082
149,500
خمیر سوسک کش بکش بکش
بهداشتی
5132
55,000
خمیردندان کودکان 75 میل کاپیتانو
بهداشتی
5255
351,500
خودتراش لرد
بهداشتی
1158
27,000
دافی دستمال مرطوب استوانه ای کودک 50 برگی
بهداشتی
5430
158,000
دافی مرطوب پاک کننده کودک اکسترا 100 برگی
بهداشتی
5526
260,000
🎁 5 + 1 - دستمال جیبی فانتزی
بهداشتی
5408
10,000
دستمال کاغذی تیهو 300 برگی جعبه ای
بهداشتی
5686
75,000
دستمال کاغذی تیهو فلکسی 200 برگ
بهداشتی
5687
43,900
دستکش نایلونی یکبار مصرف جعبه د ار جانسو
بهداشتی
5690
64,800
دستکش نایلونی یکبار مصرف پرهام
بهداشتی
5684
67,500
دستکش نایلونی یکبار مصرف کیش
بهداشتی
5693
56,000
دستکش نخی پرگل سفید
بهداشتی
5604
130,000
دستکش نخی پرگل مشکی
بهداشتی
5666
130,000
دلتا - اسپری موبر 150 میل
بهداشتی
5609
375,000
🎁 11 + 1 - دیت اسپری دافع حشرات 10%
بهداشتی
5164
124,000
🎁 11 + 1 - دیت قلم دافع حشرات 33%
بهداشتی
5162
97,000
🎁 11 + 1 - دیت قلم دافع حشرات 40%
بهداشتی
5163
121,000
🎁 11 + 1 - دیت قلم مرطوب کننده لب ویتامینه
بهداشتی
5168
118,500
🎁 11 + 1 - دیت قلم میگراستیک
بهداشتی
5167
266,000
🎁 12 + 1 - دیترون اسپری انار
بهداشتی
4420
396,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
🎁 12 + 1 - دیترون اسپری دو فاز کراتینه
بهداشتی
1396
384,000
🎁 12 + 1 - دیترون اسپری گیاهی
بهداشتی
2238
372,000
🎁 12 + 1 - دیترون سرم تغذیه کنندۀ مو بیتروی
بهداشتی
4426
675,000
🎁 12 + 1 - دیترون شامپو بدن باب اسفنجی
بهداشتی
4450
118,000
🎁 12 + 1 - دیترون شامپو ضدریزش کافئینه
بهداشتی
1272
290,000
🎁 12 + 1 - دیترون شامپو ضدشوره
بهداشتی
2158
268,000
🎁 12 + 1 - دیترون شامپو لیمو برای موهای چرب
بهداشتی
1276
256,000
🎁 12 + 1 - دیترون شامپو متعادل کننده چربی
بهداشتی
5476
220,000
🎁 12 + 1 - دیترون شامپو موی خشک
بهداشتی
2027
237,000
🎁 12 + 1 - دیترون شامپو پرو ویتامینه
بهداشتی
4416
237,000
🎁 12 + 1 - دیترون شامپو کراتینه
بهداشتی
1273
258,000
🎁 12 + 1 - دیترون صابون الوئه ورا
بهداشتی
1275
143,000
🎁 12 + 1 - دیترون صابون انار
بهداشتی
4483
185,000
🎁 12 + 1 - دیترون صابون بچه
بهداشتی
1398
110,000
🎁 12 + 1 - دیترون صابون بیر بیری
بهداشتی
1393
163,000
🎁 12 + 1 - دیترون صابون تی تری
بهداشتی
1274
138,000
🎁 12 + 1 - دیترون صابون تی سی سی
بهداشتی
1394
141,000
🎁 12 + 1 - دیترون صابون جلبک دریایی
بهداشتی
2006
126,000
🎁 12 + 1 - دیترون صابون جوانه گندم
بهداشتی
4421
82,000
🎁 12 + 1 - دیترون صابون خیار با کرم 25%
بهداشتی
4422
128,000
🎁 12 + 1 - دیترون صابون شفاف بادام
بهداشتی
4423
185,000
🎁 12 + 1 - دیترون صابون شفاف زیتون
بهداشتی
4427
185,000
🎁 12 + 1 - دیترون صابون لاوندر
بهداشتی
4425
107,000
🎁 12 + 1 - دیترون صابون نارنگی
بهداشتی
4438
127,000
🎁 12 + 1 - دیترون صابون هویج
بهداشتی
1392
110,000
🎁 12 + 1 - دیترون صابون پروتئین شیر
بهداشتی
4437
122,000
🎁 12 + 1 - دیترون صابون کالاندولا
بهداشتی
1669
110,000
🎁 12 + 1 - دیترون صابون کرم دار 25%
بهداشتی
1684
134,000
🎁 12 + 1 - دیترون صابون کرم دار 30% کالاندولا
بهداشتی
4424
138,000
🎁 12 + 1 - دیترون صابون گلیسیرین
بهداشتی
1620
175,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
🎁 12 + 1 - دیترون صابون گوگرد
بهداشتی
1395
107,000
🎁 12 + 1 - دیترون ضد افتاب بژ روشن بیتروی
بهداشتی
4673
550,000
🎁 12 + 1 - دیترون ضد افتاب بژ طبیعی بیتروی
بهداشتی
4674
550,000
🎁 12 + 1 - دیترون فوم ضد اکنه
بهداشتی
4455
330,000
🎁 12 + 1 - دیترون ماسک موی انار کاسه ای
بهداشتی
1397
350,000
🎁 12 + 1 - دیترون ماسک موی سیب تیوپی
بهداشتی
34000
265,000
🎁 12 + 1 - دیترون ماسک موی سیب کاسه ای
بهداشتی
1539
345,000
🎁 12 + 1 - دیترون ماسک موی کراتینه کاسه ای
بهداشتی
4456
365,000
🎁 12 + 1 - دیترون ژل بهداشتی بانوان
بهداشتی
5131
280,000
🎁 12 + 1 - دیترون کرم مرطوب کننده الوئه ورا تیوپی جدید
بهداشتی
7412
238,000
🎁 12 + 1 - دیترون کرم مرطوب کننده خشک و حساس اواکادو
بهداشتی
4453
236,000
🎁 12 + 1 - دیترون کرم مرطوب کننده رز کاسه ای
بهداشتی
4439
175,000
🎁 12 + 1 - دیترون کرم مرطوب کننده ضد چروک روغن هسته انگور
بهداشتی
4743
238,000
🎁 12 + 1 - دیترون کرم مرطوب کننده کاسه ای الوئه ورا
بهداشتی
4738
200,000
🎁 12 + 1 - دیترون کرم مرطوب کننده کاسه ای انگور
بهداشتی
4737
210,000
🎁 12 + 1 - دیترون کرم مرطوب کننده کاسه ای اواکادو
بهداشتی
4736
238,000
🎁 12 + 1 - دیترون کرم کاسه ای ارگان
بهداشتی
4441
200,000
🎁 12 + 1 - دیترون کرم کاسه ای بابونه
بهداشتی
4440
196,000
رایا پنبه 100 گرمی
بهداشتی
1028
70,000
رایا پنبه توپی رنگی
بهداشتی
1339
106,000
رایا پنبه توپی سفید
بهداشتی
1255
85,000
زوا اسپری ضد عرق بدن (متنوع)
بهداشتی
5407
169,000
سوهان ناخن خارجی
بهداشتی
2063
94,500
سیم سیم آبنبات سرد
بهداشتی
1486
31,100
سیم سیم قرص خوشبو کننده دهان
بهداشتی
33894
25,100
شانه شپش فلزی
بهداشتی
5445
378,000
شانه شپش فلزی دسته دار
بهداشتی
5446
378,000
شورت اموزشی اطفال لاولی
بهداشتی
3414
250,000
🎁 6 + 1 - شورت یکبار مصرف رز بانو
بهداشتی
4026
76,000
شورتکس بانوان نخی
بهداشتی
2060
109,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
صابون گل سیتو - 25% کرم دار
بهداشتی
1516
212,000
صابون گل سیتو - آلوئه ورا
بهداشتی
2013
170,800
صابون گل سیتو - بادام
بهداشتی
5516
108,300
صابون گل سیتو - جوانه گندم
بهداشتی
1627
146,000
صابون گل سیتو - روشن کننده
بهداشتی
1714
231,400
صابون گل سیتو - زیتون
بهداشتی
4941
108,300
صابون گل سیتو - گلیسیرینه
بهداشتی
1325
153,000
صابون گل سیتو - گوگرد
بهداشتی
4506
86,350
صابون گل سیتو 10 % کرمدار
بهداشتی
1346
155,000
صابون گل سیتو تی سی سی
بهداشتی
5612
105,300
صابون گل کوه - بابونه
بهداشتی
1501
100,000
صابون گل کوه - ختمی
بهداشتی
1502
100,000
فرچه اصلاح امگا
بهداشتی
3392
122,000
قیچی اصلاح ابرو فیشر
بهداشتی
1351
108,500
🎁 22 + 2 - لاک پاک کن دینا 5 عددی
بهداشتی
4971
31,500
لندر واکس مو bergamot
بهداشتی
5283
125,000
لندر واکس مو hair food
بهداشتی
5284
125,000
لندر واکس مو pomade
بهداشتی
5285
125,000
ماسک سوپاپ دار
بهداشتی
5704
47,500
ماسک صورت Black mask (سودا)
بهداشتی
4266
212,500
مایع لنز آرین ویژن 160 میل
بهداشتی
5457
255,000
مایع لنز دریم آی 150 میل
بهداشتی
5456
395,000
مایع لنز دریم آی 80 میل
بهداشتی
5455
305,000
مایع لنز زیرو سون 360 میل
بهداشتی
5454
425,000
محافظ مسواک M. U. M
بهداشتی
3606
31,750
محلول ضدعفونی کننده 500 میل دلتا
بهداشتی
5717
225,250
مسواک انگشتی جعبه دار
بهداشتی
4799
27,000
مسواک بچه دایناسوری (ovk10)
بهداشتی
2056
69,600
مسواک بچه عروسکی (ovk613)
بهداشتی
3935
82,000
مسواک بچه عروسکی (ovk617)
بهداشتی
19850
82,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
مسواک بچه پنگوئنی (ovk628)
بهداشتی
1763
58,300
مسواک مدیکال 063
بهداشتی
5596
74,900
مسواک مدیکال 5511
بهداشتی
5204
60,000
مسواک مدیکال 608
بهداشتی
5205
45,000
مسواک مدیکال 812
بهداشتی
5597
84,850
مسواک مدیکال er10
بهداشتی
5203
85,000
مسواک مدیکال r182
بهداشتی
5206
75,000
مسواک مدیکال اطفال 217
بهداشتی
5290
56,900
مسواک مدیکال اطفال 218
بهداشتی
5289
56,900
مسواک مدیکال اطفال ca21
بهداشتی
5594
55,800
مسواک مدیکال اطفال ca28
بهداشتی
5595
55,800
مسواک مدیکال اطفال micky
بهداشتی
5287
92,300
مسواک مدیکال اطفال minnie
بهداشتی
5288
92,300
مسواک کوپر 818
بهداشتی
3939
79,000
مسواک کوپر371
بهداشتی
3937
67,300
مسواک کوپر866 کریستال
بهداشتی
3478
66,150
مهدارو آستون جعبه دار
بهداشتی
5334
75,000
مهدارو الکل بوریکه
بهداشتی
5343
56,100
مهدارو بتادین 60 سی سی
بهداشتی
5392
25,500
مهدارو روغن بادام تلخ
بهداشتی
5337
86,700
مهدارو روغن بادام شیرین بهداشتی
بهداشتی
5341
65,000
مهدارو روغن بادام شیرین خوراکی
بهداشتی
5449
79,000
مهدارو روغن زیتون طبی
بهداشتی
5346
75,000
مهدارو روغن نارگیل
بهداشتی
5349
76,500
مهدارو روغن کرچک طبی 40 گرمی
بهداشتی
5350
80,500
مهدارو محلول میخچه و زگیل
بهداشتی
5345
76,500
مهدارو پارافین بهداشتی
بهداشتی
5340
48,000
مهدارو پارافین خوراکی
بهداشتی
5344
66,300
مهدارو گلیسیرین طبی
بهداشتی
5339
79,000
مهدارو گلیسیرین فنیکه
بهداشتی
5342
56,100
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
مهدارو گلیسیرین یده
بهداشتی
5335
61,200
موچین انبری خارجی
بهداشتی
33897
128,250
موچین قیچی
بهداشتی
3383
101,250
🎁 11 + 1 - میس آنجل خلال دندان پلاستیکی 200 عددی
بهداشتی
5655
63,250
🎁 8 + 1 - میس آنجل شامپو بدن زنانه صدفی (250میل)
بهداشتی
5484
180,000
🎁 8 + 1 - میس آنجل شامپو سر اطفال پنگوئنی
بهداشتی
4896
160,000
🎁 8 + 1 - میس آنجل شامپوضدشوره
بهداشتی
4968
250,000
میس آنجل ژل ضد عفونی کننده 4 لیتری
بهداشتی
5602
1,980,000
میس آنجل ژل ضد عفونی کننده 50 میل اطفال (فله)
بهداشتی
4856
56,000
میس آنجل ژل ضد عفونی کننده 50 میل بزرگسال 50 (فله)
بهداشتی
4859
56,000
میس آنجل ژل ضدعفونی کننده دست 250 میل
بهداشتی
5633
189,000
مینا نخ دندان استند کامل
بهداشتی
5483
6,150,000
🎁 11 + 1 - مینا نخ دندان فوق نازک نعناع
بهداشتی
5605
66,500
🎁 9 + 1 - مینا نخ دندان متراکم اکالیپتوس
بهداشتی
4316
76,000
🎁 9 + 1 - مینا نخ دندان متراکم توت فرنگی
بهداشتی
3601
76,000
🎁 9 + 1 - مینا نخ دندان متراکم دارچین
بهداشتی
5478
76,000
🎁 9 + 1 - مینا نخ دندان متراکم نعنا
بهداشتی
1059
76,000
🎁 7 + 1 - مینا نخ دندان نازک اکالیپتوس
بهداشتی
5480
78,500
🎁 7 + 1 - مینا نخ دندان نازک توت فرنگی
بهداشتی
5481
78,500
🎁 7 + 1 - مینا نخ دندان نازک دارچین
بهداشتی
5482
78,500
🎁 7 + 1 - مینا نخ دندان نازک نعنا
بهداشتی
5479
78,500
🎁 5 + 1 - مینا نخ دندان ویسل اکالیپتوس
بهداشتی
5668
124,000
🎁 5 + 1 - مینا نخ دندان ویسل فلوراید نعناع
بهداشتی
5505
124,000
ناخن گیر بزرگ گلدار
بهداشتی
33929
102,000
ناخن گیر بزرگouyad
بهداشتی
1062
101,500
ناخن گیر متوسط استیل ساده
بهداشتی
1061
83,500
ناخن گیر متوسط گلدار
بهداشتی
33928
50,000
ناخن گیر کوچک استیل ساده
بهداشتی
1060
72,900
ناخن گیر کوچک گلدار
بهداشتی
33927
62,000
🎁 19 + 1 - نخ دندان دینا
بهداشتی
4408
62,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
نیترو - چسب مو 120 گرم
بهداشتی
33788
165,000
پد اپیلاسیون
بهداشتی
4234
42,500
پد سینه یکبار مصرف 30 عددی خارجی
بهداشتی
3332
403,260
🎁 11 + 1 - پرمون ژل کتیرا 200 گرمی
بهداشتی
4771
106,250
🎁 6 + 1 - پرو نایس کرم ضد آفتاب بیرنگ خاویار
بهداشتی
5545
365,500
🎁 6 + 1 - پرونایس - خمیردندان ژله ای کودک توت فرنگی
بهداشتی
5716
89,250
🎁 6 + 1 - پرونایس - خمیردندان ژله ای کودک موز
بهداشتی
5715
89,250
🎁 6 + 1 - پرونایس خمیر دندان خاویار 100 گرمی
بهداشتی
5537
134,300
🎁 6 + 1 - پرونایس خمیر دندان خاویار 75 گرمی
بهداشتی
5535
106,250
🎁 6 + 1 - پرونایس شامپو بدن حاوی نمک دریایی
بهداشتی
5683
157,250
🎁 6 + 1 - پرونایس شامپو تثبیت کننده رنگ مو خاویار
بهداشتی
5541
199,750
🎁 6 + 1 - پرونایس شامپو خاویار
بهداشتی
5532
158,950
🎁 6 + 1 - پرونایس شامپو ضد شوره خاویار
بهداشتی
5542
187,000
🎁 6 + 1 - پرونایس نرم کننده موی خاویار جعبه دار
بهداشتی
5533
114,750
🎁 6 + 1 - پرونایس کرم نرم کننده اوسرین 10%
بهداشتی
5539
233,750
🎁 6 + 1 - پرونایس کرم نرم کننده اوسرین 3%
بهداشتی
5540
191,250
🎁 6 + 1 - پرونایس کرم نرم کننده اوسرین 5%
بهداشتی
5538
208,250
🎁 11 + 1 - پریزن کرم موبر بدن
بهداشتی
1108
117,000
🎁 15 + 2 - پریزن کرم موبر بدن 100 میل
بهداشتی
5276
192,000
🎁 8 + 1 - پریزن کرم موبر صورت
بهداشتی
1291
127,600
پنبه ریز نوار بهداشتی بالدار مشبک
بهداشتی
5641
71,300
پنبه ریز پد روزانه
بهداشتی
5642
86,250
پنبه ریز پستانک سر گرد سایز 1 جعبه دار
بهداشتی
4542
26,500
پنبه گل 100 گرمی
بهداشتی
5689
81,200
پنبه گل 50 گرمی
بهداشتی
5688
43,500
پنکل محلول ضد عفونی 120 درب معمولی
بهداشتی
5622
78,000
پنکل محلول ضد عفونی 500 اسکراب دست جراحی
بهداشتی
5700
565,200
پودر بوگیرپا N. A. K تیوپی
بهداشتی
4970
57,900
پودر دکلره پاییزان
بهداشتی
1348
40,500
پودر موبر بدن هرمودر مشکی
بهداشتی
5065
28,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
پوشک کامل کانفی - سایز 3 (نرمال)
بهداشتی
3446
195,000
پوشک کامل کانفی - سایز 4 (نرمال)
بهداشتی
3972
195,000
پوشک کامل کانفی - سایز 5 (نرمال)
بهداشتی
3973
195,000
پوشینه بزرگسال ژاپنی - PUFFIX - سایز L
بهداشتی
5576
2,520,000
پوشینه بزرگسال ژاپنی - PUFFIX - سایز M
بهداشتی
5575
2,380,000
چسب موش کتابی کوچک
بهداشتی
1213
64,500
🎁 1 + 1 - ژل آبی تاخیری
بهداشتی
1140
180,000
ژیلت دستگاه با 1 یدک Mach3 star
بهداشتی
5673
840,000
ژیلت دستگاه با 2 یدک Fusion
بهداشتی
5674
1,470,000
ژیلت دستگاه با 2 یدک match 3 start
بهداشتی
5740
938,000
ژیلت دستگاه با 4 یدک مچ تری توربو
بهداشتی
5752
1,680,000
ژیلت دستگاه ونوس بریز با 2 یدک venus
بهداشتی
5675
1,344,000
ژیلت دستگاه ونوس سوریل تک یدک VENUS
بهداشتی
5735
1,540,000
ژیلت ست دستگاه مچ تری با 4 یدک
بهداشتی
5751
1,610,000
ژیلت ست ونوس بریز با 4 یدک - venus
بهداشتی
5731
1,610,000
ژیلت ست ونوس سورل v. SWIRL3
بهداشتی
5739
1,800,000
ژیلت سه لبه 3 عددی کارتی BLUE3 COMFORT
بهداشتی
5679
338,000
ژیلت ونوس دو لبه 5 عددی simply venus basic
بهداشتی
5753
336,000
ژیلت ونوس دولبه 4 عددی simply venus
بهداشتی
5678
350,000
ژیلت ونوس سه لبه 4 عددی simply venus basic
بهداشتی
5677
504,000
ژیلت پفکی 14 عددی Blue2
بهداشتی
5680
749,000
ژیلت یدک 4 عددی Fusion power 5
بهداشتی
5672
2,212,000
ژیلت یدک 4 عددی Fusion5
بهداشتی
5671
1,785,000
ژیلت یدک 4 عددی Mach3
بهداشتی
5670
1,175,000
ژیلت یدک 4 عددی Mach3 turbo
بهداشتی
5681
1,309,500
ژیلت یدک ونوس اولای 2 عددی venus
بهداشتی
5732
952,000
ژیلت یدک ونوس بریز 4 عددی venus
بهداشتی
5733
1,610,000
ژیلت یدک ونوس ساده 4 عددی venus
بهداشتی
5737
1,470,000
کاندوم جولیا طلایی ساده
بهداشتی
1001
1,755,000
کانفی پوشینه بزرگسال سایز L
بهداشتی
5296
460,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
کانفی پوشینه بزرگسال سایز M
بهداشتی
5504
460,000
کاپیتانو خمیر دندان محافظ کامل 75 میل
بهداشتی
5250
535,000
🎁 12 + 1 - کرم جی طرح قدیم
بهداشتی
1034
81,000
کرم ماساژ ویشکا
بهداشتی
3917
260,000
کنز موم سرد 300 گرمی
بهداشتی
1085
107,200
کنز موم سرد 750 گرمی
بهداشتی
4263
159,000
کنز وازلین ساده ابی
بهداشتی
5225
67,000
کنز وازلین معطر سبز
بهداشتی
5224
67,000
گلبهار پنبه 100 گرمی
بهداشتی
5628
68,400
یونی دستمال مرطوب کودک 63 برگی آفتابگردان
بهداشتی
5652
130,000
یونی دستمال مرطوب کودک 63 برگی مولتی ویتامین
بهداشتی
5654
130,000
یونی دستمال مرطوب کودک 63 برگی مولتی پروتئین
بهداشتی
5653
130,000
یونی دستمال مرطوب کودک 63 برگی کالاندولا
بهداشتی
5650
130,000