لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
ارنج بند طبی نئوپرونی با استرپ پاکسمن
5154
509,000
اسپیلنت هالوکس والوکس نرم پلی اتیلن پاکسمن
5145
178,500
اسپیلنت هالوکس والوکسa. b. s پاکسمن
5143
330,500
اویزدست شانه ای با بازوبند الحاقی پاکسمن
4999
589,500
اویزدست شانه ای پاکسمن
5005
420,000
اویزدست گردنی سفید پاکسمن
5021
545,000
ران بند طبی نئوپرونی با استرپ پاکسمن
5229
705,500
ران بند طبی نئوپرونی پاکسمن
5147
625,000
شانه بازو بند نئوپرونی طوسی پاکسمن
5116
822,000
شکم بند دوران بارداری پاکسمن
4989
1,143,000
شکم بند طبی تمام کش سفید پس ازجراحی پاکسمن
4987
759,000
شکم بند طبی تمام کش سگک دار پاکسمن
5018
509,000
شکم بند طبی تمام کش پل دار پس ازجراحی پاکسمن
5022
768,000
شکم بند طبی لاغری پاکسمن
4991
939,000
عطر جیبی 30 میل ژولیا
5182
302,000
عطرجیبی 20 میل هیزل
5181
210,000
قوز بند طبی پل دار پاکسمن
4985
679,000
قوزبند طبی الاستیک (کتف بند) سفید پاکسمن
4986
679,000
قوزبند نئوپرونی اتل دار پاکسمن
5209
1,303,600
لا انگشتی طبی pvc پاکسمن
5019
152,000
پاشنه پوش طبی (مکمل درمان طب خارپاشنه) پاکسمن
5113
196,500
🎁 11 + 1 - پرمون سرم حالت دهنده و براق کننده مو
4776
255,000
🎁 11 + 1 - پرمون نرم کننده موی سر 400 گرمی
4780
68,340
پودر سوسک کش شهاب جعبه دار
1659
21,900
چشم بند طبی (تنبلی چشم و لیزیک) free پاکسمن
5156
107,000
کمربند طبی سخت با اتل پلی امید سفید پاکسمن
4993
1,322,000
کمربند طبی سخت باکش پهن پاکسمن
5014
1,322,000
کمربند طبی نرم با پل پلی پروپلین سفید پاکسمن
4990
1,134,000
گردنبند فیلا دلفیا نای باز پاکسمن
5012
696,500
گردنبند فیلا دلفیا پاکسمن
5004
625,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
تجهیزات
0
آبسلانگ ایرانی (بدون جعبه)
تجهیزات
4128
27,000
آبسلانگ جعبه دار ایرانی
تجهیزات
4867
44,600
آسم یار اطفال
تجهیزات
3975
90,000
آمبولی جوراب AG بزرگ
تجهیزات
5090
1,100,000
آمبولی جوراب AG متوسط
تجهیزات
4750
1,100,000
اتل انگشت کرم پاکسمن
تجهیزات
5001
133,100
اسپاکلوم L
تجهیزات
4081
17,550
اسپاکلوم M
تجهیزات
4320
31,000
اسپاکلوم minerva free size
تجهیزات
5333
20,250
اسپاکلوم S
تجهیزات
3454
31,000
اسکالپ وین 19 خارجی
تجهیزات
4208
13,850
اسکالپ وین 22 خارجی
تجهیزات
4239
8,800
اسکالپ وین 23 خارجی
تجهیزات
4185
8,800
🎁 1 + 1 - الی 11010 گردنبند سخت xl
تجهیزات
6098
500,000
🎁 1 + 1 - الی 11012 گردنبند نرم xxl
تجهیزات
6195
450,000
🎁 1 + 1 - الی 11013 کرست کمر چهارفنره نئوپرن L
تجهیزات
6127
1,550,000
🎁 1 + 1 - الی 11013 کرست کمر چهارفنره نئوپرن xl
تجهیزات
6128
1,550,000
🎁 1 + 1 - الی 11013 کرست کمر چهارفنره نئوپرن xxl
تجهیزات
6129
1,550,000
🎁 1 + 1 - الی 11015 کرست کمر چهارفنره تمام کش xl
تجهیزات
6088
1,250,000
🎁 1 + 1 - الی 11016 کرست کمر طبی پد دار L
تجهیزات
6082
1,250,000
🎁 1 + 1 - الی 11016 کرست کمر طبی پد دار m
تجهیزات
6081
1,250,000
🎁 1 + 1 - الی 11016 کرست کمر طبی پد دار xl
تجهیزات
6083
1,250,000
🎁 1 + 1 - الی 11016 کرست کمر طبی پد دار xxl
تجهیزات
6084
1,250,000
🎁 1 + 1 - الی 11023 قوزبند پل دار آلاستیک L
تجهیزات
6117
900,000
🎁 1 + 1 - الی 11023 قوزبند پل دار آلاستیک xl
تجهیزات
6118
900,000
🎁 1 + 1 - الی 21013 زانوبند چهارفنره نئوپرن L
تجهیزات
6057
1,150,000
🎁 1 + 1 - الی 21013 زانوبند چهارفنره نئوپرن s
تجهیزات
6055
1,150,000
🎁 1 + 1 - الی 21014 زانوبند 4 فنره نئوپرن قابل تنظیم L
تجهیزات
6072
1,400,000
🎁 1 + 1 - الی 21014 زانوبند 4 فنره نئوپرن قابل تنظیم m
تجهیزات
6071
1,400,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
🎁 1 + 1 - الی 21014 زانوبند 4 فنره نئوپرن قابل تنظیم xl
تجهیزات
6073
1,400,000
🎁 1 + 1 - الی 21023 زانوبند پالمبو نئوپرن xxl
تجهیزات
6094
950,000
🎁 1 + 1 - الی 31010 قوزک بند آتل دار با کش ساپورت L
تجهیزات
6168
700,000
🎁 1 + 1 - الی 41013 مچ شست بند آتل دار دوطرفه نئوپرن XL
تجهیزات
5954
670,000
🎁 1 + 1 - الی 41020 تنیس آلبو L
تجهیزات
6022
300,000
🎁 1 + 1 - الی 41023 شانه بند یکطرفه الاستیکی S
تجهیزات
6005
750,000
🎁 1 + 1 - الی 41027 شانه بند یکطرفه نئوپرن xl
تجهیزات
6033
900,000
🎁 1 + 1 - الی 51014 شکم بند لاغری L
تجهیزات
6067
1,050,000
🎁 1 + 1 - الی 51014 شکم بند لاغری xl
تجهیزات
6068
1,050,000
🎁 1 + 1 - الی 51015 گن لاغری L
تجهیزات
6077
1,450,000
🎁 1 + 1 - الی 51015 گن لاغری xl
تجهیزات
6078
1,450,000
🎁 1 + 1 - الی 51015 گن لاغری xxl
تجهیزات
6079
1,450,000
🎁 1 + 1 - الی 51019 شکم بند بعد از جراحی صادراتیs
تجهیزات
6196
800,000
🎁 1 + 1 - الی 51019 شکم بند بعد از جراحی صادراتیxxl
تجهیزات
6200
1,250,000
🎁 1 + 1 - الی آرنج بند ساده نئوپرون 41022
تجهیزات
00000
350,000
🎁 1 + 1 - الی آویز دست کیسه ای 41025
تجهیزات
4765
380,000
🎁 1 + 1 - الی ارترز شست ساده نئوپرون 41019
تجهیزات
4757
310,000
🎁 1 + 1 - الی ارترز شست پیچی نئوپرون41018
تجهیزات
4756
400,000
🎁 1 + 1 - الی ارنج بند الاستیکی41028
تجهیزات
4763
400,000
🎁 1 + 1 - الی ارنج بند ساده نئوپرون41022
تجهیزات
4759
520,000
🎁 1 + 1 - الی ارنج بند پد دار نئوپرون 41029
تجهیزات
4760
550,000
🎁 1 + 1 - الی اویزدست پشت باز41024
تجهیزات
4934
380,000
🎁 1 + 1 - الی تنیس البو 41020
تجهیزات
4878
300,000
🎁 1 + 1 - الی ثابت نگهدارنده زانو21017
تجهیزات
4847
980,000
🎁 1 + 1 - الی ثابت کننده شانه و بازو 41026
تجهیزات
4975
650,000
🎁 1 + 1 - الی زانو بند 4 فنره الاستیک 21020
تجهیزات
4716
900,000
🎁 1 + 1 - الی زانو بند 4 فنره نئوپرون 21013
تجهیزات
4713
1,150,000
🎁 1 + 1 - الی زانو بند 4فنره نئوپرون قابل تنظیم 21014
تجهیزات
4862
1,400,000
🎁 1 + 1 - الی زانو بند ساده کشک باز بلند نئوپرون21011
تجهیزات
4722
700,000
🎁 1 + 1 - الی زانو بند ساده کشکک باز الاستیک 21010
تجهیزات
4730
500,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
🎁 1 + 1 - الی زانو بند ساده کشکک باز کوتاه نئوپرون 21022
تجهیزات
4719
650,000
🎁 1 + 1 - الی زانو بند ساده کشکک بسته الاستیک 21019
تجهیزات
4729
490,000
🎁 1 + 1 - الی زانو بند پددار کشکک بسته نئوپرون 21021
تجهیزات
4761
850,000
🎁 1 + 1 - الی زانو بند پددارکشکک باز نئوپرون21016
تجهیزات
4724
800,000
🎁 1 + 1 - الی شانه بند یکطرفه نئوپرون 41027
تجهیزات
4824
900,000
🎁 1 + 1 - الی شانه بندیکطرفه الاستیک 41023
تجهیزات
4732
750,000
🎁 1 + 1 - الی شکم بند بعد ازجراحی 51021
تجهیزات
4920
650,000
🎁 1 + 1 - الی شکم بند بعدازجراحی صادراتی 51019
تجهیزات
4950
800,000
🎁 1 + 1 - الی شکم بند تمام کش 51013
تجهیزات
4921
650,000
🎁 1 + 1 - الی شکم بند لاغری 51014
تجهیزات
4822
1,050,000
🎁 1 + 1 - الی قوز بندپل دار سه بعدی11023
تجهیزات
3540
900,000
🎁 1 + 1 - الی قوزبند ساده الاستیک طرح oppo 11021
تجهیزات
5099
850,000
🎁 1 + 1 - الی قوزک بند اتل دار با کش ساپورت نئوپرون 31010
تجهیزات
4735
700,000
🎁 1 + 1 - الی قوزک بند اتل دار ساده الاستیک31020
تجهیزات
4728
650,000
🎁 1 + 1 - الی قوزک بند اتل دار ساده نئوپرون 31024
تجهیزات
4764
750,000
🎁 1 + 1 - الی قوزک بند اتل دار کش ساپورت الاستیک 31022
تجهیزات
4731
700,000
🎁 1 + 1 - الی قوزک بند جلو باز ساده الاستیک31012
تجهیزات
4733
550,000
🎁 1 + 1 - الی قوزک بند ساده جورابی الاستیک31023
تجهیزات
4727
250,000
🎁 1 + 1 - الی قوزک بند ساده کف دار نئوپرون31013
تجهیزات
4754
350,000
🎁 1 + 1 - الی قوزک بندجلوباز ساده نئوپرون 31019
تجهیزات
4718
650,000
🎁 1 + 1 - الی مچ شست بند اتل دار دوطرفه الاستیکی 41014
تجهیزات
4933
570,000
🎁 1 + 1 - الی مچ شست بند اتل دار دوطرفه نئوپرون 41013
تجهیزات
4734
670,000
🎁 1 + 1 - الی مچ شست بند ساده الاستیک41016
تجهیزات
4725
370,000
🎁 1 + 1 - الی مچ شست بند ساده نئوپرون 41015
تجهیزات
4721
470,000
🎁 1 + 1 - الی مچ کف آتل دار دوطرفه نئوپرون (بریس دست) 41010
تجهیزات
4848
520,000
🎁 1 + 1 - الی مچ کف اتل دار دوطرفه الاستیک 41011
تجهیزات
4715
430,000
🎁 1 + 1 - الی مچ کف بند ساده الاستیک 41017
تجهیزات
4726
330,000
🎁 1 + 1 - الی پتلابند پدکشکک زانو 21018
تجهیزات
4961
320,000
🎁 1 + 1 - الی کرست کمر 4 فنره تمام کش11015
تجهیزات
4820
1,250,000
🎁 1 + 1 - الی کرست کمر 4فنره طرح امریکایی11017
تجهیزات
4825
1,000,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
🎁 1 + 1 - الی کرست کمرطبی پددار 11016
تجهیزات
4821
1,250,000
🎁 1 + 1 - الی گردن بند نرم و سخت 11011
تجهیزات
4883
450,000
🎁 1 + 1 - الی گردن بند نرم11012
تجهیزات
4696
450,000
🎁 1 + 1 - الی گردنبند سخت 11010
تجهیزات
4922
500,000
🎁 1 + 1 - الی گن لاغری 51015
تجهیزات
4762
1,450,000
انژیوکت زرد
تجهیزات
4105
16,200
ایپکا صندلی توالت برزنتی ساده
تجهیزات
4200
615,000
ایپکا عصا زیر بغل گالوانیزه بزرگسال
تجهیزات
4224
672,000
ایپکا عصا لردی
تجهیزات
4591
518,000
باند تنیس البو نئوپرونی پاکسمن
تجهیزات
5152
304,000
باند نخی 15 سانت کناربافت ارمغان
تجهیزات
5310
8,500
باند نخی ماهان 10 سانت 2 یاردی
تجهیزات
4929
7,450
باند نخی ماهان 15 سانت 2 یاردی
تجهیزات
4930
11,150
باند نخی ماهان 5 سانت 2 یاردی
تجهیزات
5087
3,720
باند نخی ماهان 7 / 5 سانت 2 یاردی
تجهیزات
5088
5,570
باند نخی کناربافت 10 سانتی زرین
تجهیزات
5312
5,670
باند نخی کناربافت 10 سانتی سلامت
تجهیزات
5311
5,670
باند کشی 10 سانت b. v
تجهیزات
1323
29,700
باند کشی 10 سانتی متر احیا
تجهیزات
4909
35,100
باند کشی 15 سانت b. v
تجهیزات
1253
44,500
باند کشی 15 سانتی متر احیا
تجهیزات
4910
52,650
باند کشی 20 سانت احیا
تجهیزات
5243
70,000
باند کشی 5 سانتی متر احیا
تجهیزات
5136
17,550
باند کشی سبز شمال - 10 سانتیمتر (4 یاردی)
تجهیزات
5496
26,500
باند کشی سبز شمال - 15 سانتیمتر (4 یاردی)
تجهیزات
5497
39,750
باند کشی شاهد 10 سانتیمتر
تجهیزات
4892
26,300
باند کشی شاهد 15 سانتیمتر
تجهیزات
4893
39,450
بخور سرد 5 لیتری گل
تجهیزات
6353
10,800,000
بخور سرد اپتیما روکش دار
تجهیزات
4643
4,490,000
بخور سرد کویین مشکی
تجهیزات
5875
9,150,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
بخور صورت بیوتی
تجهیزات
4951
499,500
🎁 5 + 1 - بخور گرم سامان دوتکه
تجهیزات
4514
995,000
ترازو دیجیتال camry
تجهیزات
5494
1,687,500
ترازو دیجیتال اکسیر
تجهیزات
5805
2,280,000
ترازو دیجیتال ایرانی
تجهیزات
4086
1,822,500
ترازو دیجیتال بلتر 6 میل
تجهیزات
5528
2,150,000
ترازو دیجیتال هدیه
تجهیزات
5695
3,090,000
ترازو دیجیتال پرفکت
تجهیزات
2190
1,417,500
ترازو سالوت
تجهیزات
4394
918,000
ترازو عقربه ای
تجهیزات
3322
2,400,000
تست 5 کاره
تجهیزات
4497
162,000
تیغ سنتی - ورقی سوپرمکس (10عددی)
تجهیزات
5694
46,900
جوراب دیابتی انگشت دار پنجه گیری
تجهیزات
4927
120,000
خمیر دندان ضد جرم 125 میل کرست
تجهیزات
5897
378,000
درجه تب دیجیتالی ساده خارجی
تجهیزات
5292
783,000
درجه تب دیجیتالی عروسکی
تجهیزات
5440
472,500
درجه تب دیجیتالی پستانکی
تجهیزات
4943
550,000
دستگاه تقسیم قرص نیمانه
تجهیزات
1321
52,650
روپوش پزشکی کج راه زنانه اطلس طب
تجهیزات
4960
580,500
روپوش پزشکی کج راه مردانه اطلس طب
تجهیزات
4959
580,500
زانو بند طبی الاستیک طرح جدید پاکسمن
تجهیزات
5025
518,000
زانو بند طبی نئوپرونی کشکک باز طوسی پاکسمن
تجهیزات
5117
705,500
زانو بند نئوپرونی مفصل دار پلی سنتریک پاکسمن
تجهیزات
5153
1,527,000
زانو بندطبی نئوپرونی 4 فنره طوسی پاکسمن
تجهیزات
5007
1,250,500
زانوبند طبی نئوپرونی ساده طوسی پاکسمن
تجهیزات
5008
911,000
زانوبندطبی قابل تنظیم کشکک بازسفید پاکسمن
تجهیزات
4995
482,000
زیر انداز (60 در 90) 5 عددی یاس پد
تجهیزات
4072
29,000
زیر انداز (60 در90 خارجی) کاوا 5 عددی
تجهیزات
5244
29,000
ساق بند زانو بند طبی حوله ای مخروطی پاکسمن
تجهیزات
5149
375,000
سر سوزن 27
تجهیزات
5771
4,500
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
سرنگ انسولین - حلما
تجهیزات
5509
8,000
سه راهی آنژیوکت - ساده
تجهیزات
1494
10,800
سپاهان باند نخی 10 سانتیمتر
تجهیزات
5327
6,350
سپاهان بهبود - باند نخی کنار بافت 15 سانتیمتر
تجهیزات
5328
9,520
سپاهان گاز استریل تک پدی
تجهیزات
4977
4,530
شاخص صندلی توالت سفری تاشوی با قیف
تجهیزات
5354
976,000
شاخص صندلی توالت مبله تاشو
تجهیزات
5389
1,886,000
شاخص صندلی توالت معمولی تاشوی با قیف
تجهیزات
5353
1,400,000
شاخص عصا زیر بغل سر چرم استاتیک
تجهیزات
5499
1,333,000
شاخص واکر تاشو چرخدار بزرگسال
تجهیزات
5498
1,199,000
شاخص واکر ثابت رنگ استیل استاندارد
تجهیزات
5357
1,120,000
شست بند اتل دار کرم پاکسمن
تجهیزات
5114
393,000
شکم بند بارداری تحتانی کرم free 509. 000 پاکسمن
تجهیزات
5023
509,000
شکم بند طبی ساده
تجهیزات
5146
339,500
شکم بند طبی لاغری نئوپرونی کرم پاکسمن
تجهیزات
5009
1,072,000
شیردوش شیشه مامی ناز
تجهیزات
4654
29,900
شیلد محافظ صورت تکی
تجهیزات
5757
60,750
صندلی توالت الومینیوم مبله ایپکا
تجهیزات
4334
1,540,000
صندلی توالت برزنتی قیف دار بلند
تجهیزات
4195
630,000
صندلی توالت ساده الومینیوم ایپکا باقیف
تجهیزات
4335
1,400,000
صندلی توالت مبله گالوانیزه تاشو ایپکا با قیف
تجهیزات
1625
980,000
صندلی توالت معمولی گالوانیزه تاشو ایپکا (با قیف)
تجهیزات
1216
826,000
صندلی توالت پلاستیکی
تجهیزات
4904
756,000
عصا زیر بغل الومینیومی ایپکا M
تجهیزات
4333
1,190,000
عصا چهارپایه الومینیوم ایپکا
تجهیزات
1626
630,000
🎁 1 + 1 - فتق بند دو طرفه خارجی
تجهیزات
4686
490,000
فتق بند دوطرفه free 429. 000 پاکسمن
تجهیزات
5142
429,000
🎁 1 + 1 - فتق بند یکطرفه خارجی
تجهیزات
4627
470,000
فتق بندیکطرفه کرم پاکسمن
تجهیزات
5141
393,000
فشارسنج دیجیتال سخنگو استار 1102
تجهیزات
5775
5,880,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
فشارسنج دیجیتال سخنگو تاپ استار BF6043
تجهیزات
5774
5,880,000
فشارسنج دیجیتال سخنگو تاپ استار BF6051
تجهیزات
5776
5,880,000
فیلتر یدک - ماسک سیلیکونی
تجهیزات
5682
44,500
قوزبند اتل دار باکش منفذدار کرم پاکسمن
تجهیزات
5017
741,000
قوزک بند اتل دار با کش ساپورت لیگامانی پاکسمن
تجهیزات
5115
866,200
قوزک بند جلو باز فنردار نئوپرون 2013
تجهیزات
3439
1,150,000
قوزک بند طبی الاستیک مشکی free پاکسمن
تجهیزات
5112
313,000
قوزک بند طبی لیگامانی کرم پاکسمن
تجهیزات
5144
393,000
قوزک بند طبی نئوپرونی ساده پاکسمن
تجهیزات
5150
464,500
لاستیک - ته عصا (شفاف)
تجهیزات
4235
22,300
لوله ادرار درب دار
تجهیزات
4639
46,000
لیوان حجامت 120 سی سی
تجهیزات
4290
15,550
لیوان حجامت 150 سی سی
تجهیزات
4298
15,550
ماسک سه لایه کشدار
تجهیزات
4916
18,000
ماسک فیلتر دار - sms
تجهیزات
34052
58,500
ماسک لایه دار - 8120
تجهیزات
5508
25,650
ماسک نمدی قابل شستشو
تجهیزات
1073
5,400
ماسک کش دار - گلدکاور (سه عددی)
تجهیزات
4005
14,200
ماسک کش دار 4 لایه bio
تجهیزات
4868
9,000
ماسک کشدار - FACE (جدید)
تجهیزات
5574
8,800
ماسک کشدار سه لایه - 3 عددی
تجهیزات
5510
55,000
ماسک کشدار کودک (سه عددی)
تجهیزات
4554
40,700
محافظ سینه پنبه ریز
تجهیزات
5046
153,120
🎁 10 + 1 - مدیکور - تست بارداری خودکاری
تجهیزات
4873
39,500
مدیکور تست بارداری کاستی
تجهیزات
3500
27,700
ملحفه رولی (عرض 60)
تجهیزات
1361
312,000
مچ بند اتل دار فانکشنال cts کرم پاکسمن
تجهیزات
5000
447,000
مچ بند اتل دار فانکشنال بلند ctsکرم پاکسمن
تجهیزات
5002
447,000
مچ بند طبی قابل تنظیم پاکسمن
تجهیزات
5127
232,300
مچ بند نئوپرونی اتل دار طوسی فانکشنال cts 554. 000 پاکسمن
تجهیزات
5010
554,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
مچ بند نئوپرونی با استرپ کرم پاکسمن
تجهیزات
5148
277,000
مچ شست بند اتل دار کرم پاکسمن
تجهیزات
5003
473,500
مچ شست بند نئوپرونی اتل دار پاکسمن
تجهیزات
5024
625,000
واکر الومینیومی ثابت
تجهیزات
3918
1,050,000
واکر الومینیومی ثابت قابل تنظیم ایپکا
تجهیزات
4058
1,270,000
واکر الومینیومی ساده تاشوقابل تنظیم ایپکا
تجهیزات
4400
2,030,000
واکر تاشو الومینیومی ایپکا (چرخدار)
تجهیزات
3406
2,100,000
واکر ثابت گالوانیزه ایپکا (رنگی هم موجود است)
تجهیزات
4337
826,000
واکر گالوانیزه ساده
تجهیزات
4396
658,000
🎁 1 + 1 - ویتاساین تست بارداری کاستی
تجهیزات
5486
45,500
پانسمان اماده 10 * 10شفاف
تجهیزات
4270
24,100
پانسمان اماده 15 * 10شفاف
تجهیزات
4271
37,800
پانسمان اماده 20 * 10شفاف
تجهیزات
3990
45,900
پانسمان اماده 25 * 10 شفاف
تجهیزات
3994
50,900
پانسمان اماده 30 * 10 شفاف
تجهیزات
3992
65,400
پانسمان اماده 7 * 6 شفاف
تجهیزات
3987
14,850
🎁 1 + 1 - پاکسما جوراب واریس AG
تجهیزات
1257
644,000
🎁 1 + 1 - پاکسما جوراب واریس BF
تجهیزات
1534
600,000
پد خار پاشنه طبی پاکسمن
تجهیزات
4996
232,300
پد چشم چسب دار خارجی
تجهیزات
3331
9,450
پدکشکک زانو نئوپرونی پاکسمن
تجهیزات
5151
304,000
پرشین محلول میخچه
تجهیزات
4582
94,500
پرشین گلیسیرین جعبه دار
تجهیزات
4583
88,000
پشتی اداری بزرگ
تجهیزات
33959
621,000
پشتی اداری کوچک
تجهیزات
3393
594,000
پشتی طبی داینامیک
تجهیزات
4021
1,850,000
پولیش ناخن جدید
تجهیزات
33895
87,750
پولیش ناخن سه کاره
تجهیزات
4255
68,000
چسب دندان (74گرمی) DENTURE
تجهیزات
5488
1,496,000
چسب دندان مصنوعی - (40 گرمی) Professional
تجهیزات
5506
912,500
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
ژیلت یدک پروگلاید ساده 4 عددی
تجهیزات
5738
3,847,500
🎁 1 + 1 - کاندوم اونلی 12 عددی خاردار
تجهیزات
5797
320,000
کاور توالت ردشونده جعبه دار
تجهیزات
3396
104,000
کاور توالت فرنگی حل شونده
تجهیزات
4262
102,000
کاور سونوگرافی
تجهیزات
1188
5,000
🎁 1 + 1 - کرست کمر چهارفنره نئوپرن 11013 الی
تجهیزات
4819
1,550,000
کف بند دست طبی الاستیک کرم پاکسمن
تجهیزات
5020
250,000
کمربند طبی سخت منفذدار کرم پاکسمن
تجهیزات
5015
1,330,000
کمربند طبی نرم منفذدارکرم پاکسمن
تجهیزات
5016
1,134,000
کمربند طبی پددار منفذ دار پاکسمن
تجهیزات
5155
1,330,000
کمربند طبی پددار پاکسمن
تجهیزات
5210
1,330,000
کهن درمان گاز استریل 8 لایه جعبه ای کهن
تجهیزات
5566
4,000
کهن درمان گاز استریل تک پدی 8 لایه نرمین
تجهیزات
5305
4,000
کیسه آب گرم ساده
تجهیزات
1081
360,000
گاز استریل تک پدی ثمین
تجهیزات
5074
4,800
گاز استریل تک پدی جی
تجهیزات
5111
4,000
گاز ساده استاندارد 16 لایه، کیلویی 500 گرمی
تجهیزات
1128
468,000
گاز وازلینه تک پدی شاهد
تجهیزات
1498
6,240
گاز کیلویی استاندارد 400 گرمی
تجهیزات
4911
318,500
گردن بند طبی سخت چانه دار کرم پاکسمن
تجهیزات
4997
759,000
گردنبند طبی نرم کرم پاکسمن
تجهیزات
4998
527,000
گرمکن کلیه پشمی پاکسمن
تجهیزات
4994
679,000
گوش پاک کن پنبه ریز 80 عددی
تجهیزات
5061
50,400
گچ فایبر گلاس 2 اینچ
تجهیزات
5092
167,000
گچ فایبرگلاس4 اینچ optima
تجهیزات
6208
489,600
یخ خشک 12 * 13
تجهیزات
33910
9,400
یخ خشک 12 * 15
تجهیزات
5492
9,900
یخ خشک 20 * 15
تجهیزات
5507
17,000
Bp max bsp12 دستگاه فشارسنج سخنگو بازویی
پزشکی
5439
3,380,000
🎁 1 + 1 - الی زانو بند پالمبو نئوپرن 21023
پزشکی
4861
950,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
🎁 50 + 12 - اپلیکاتور کرم
پزشکی
2189
32,000
ایس مینرال رولی
پزشکی
4052
154,000
تیغ بیستوری شماره 25
پزشکی
4104
1,049,000
دستکش لاتکس معاینه L SPA
پزشکی
5271
235,000
دستکش لاتکس معاینه M SPA
پزشکی
5273
235,000
دستکش لاتکس معاینه S SPA
پزشکی
5274
235,000
دستکش نیتریل my glove سایز L
پزشکی
33905
275,000
دستکش نیتریل my glove سایز M
پزشکی
4602
275,000
دستگاه تست قند خون - کره ای با نوار Medisign
پزشکی
5501
675,000
سر سوزن 18
پزشکی
5849
5,100
سرسوزن انسولین BD4
پزشکی
4708
10,200
سرسوزن انسولین BD5
پزشکی
4709
10,200
سرسوزن انسولین best سایز4
پزشکی
4624
7,000
سرسوزن انسولین best سایز5
پزشکی
4626
7,000
سرسوزن انسولین best سایز6
پزشکی
4625
7,000
سرسوزن انسولین soft fine 4
پزشکی
5119
5,600
سرسوزن انسولین soft fine 5
پزشکی
5120
5,600
سرسوزن انسولین soft fine 6
پزشکی
5121
5,600
سرسوزن خارجی سایز 23
پزشکی
4079
2,290
سرنگ 1 واحدی انسولین BD
پزشکی
33949
6,850
سرنگ 10 شفا
پزشکی
5259
11,700
سرنگ 2 سی سی
پزشکی
4887
6,500
سرنگ 5 سی سی یزد سه تکه
پزشکی
4815
6,500
سرنگ انسولین اطلس سر جدا
پزشکی
5927
13,300
سرنگ انسولین سها
پزشکی
4885
6,620
سرنگ شفا 10 سی سی دوتکه
پزشکی
5069
8,080
سرنگ شفا 2 سی سی پیستون دار سه تکه
پزشکی
5067
7,430
سرنگ شفا 5 سی سی پیستون دار 3 تکه
پزشکی
5068
7,430
سرنگ شفا گاواژ
پزشکی
5071
41,850
سرنگ لوئراسلیپ بیک 3 سی سی
پزشکی
5489
5,800
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
سرنگ لوئراسلیپ بیک 5 سی سی
پزشکی
5490
5,800
سرنگ مینا 10 سی سی
پزشکی
4955
11,300
سرنگ مینا 20 سی سی
پزشکی
4846
19,000
سرنگ مینا 50 میل
پزشکی
4468
48,100
سوند فولی 14 ایرانی
پزشکی
34031
47,250
سوند فولی دوراهی 8 (خارجی)
پزشکی
1228
60,750
سوند نلاتون 10 ایرانی
پزشکی
1674
4,600
صفربند انژیوکت
پزشکی
33995
4,750
لنست خون چهار پر ok
پزشکی
4628
670
ماسک سه لایه اولتراسونیک
پزشکی
5708
20,300
ورید سرنگ 10 سی سی
پزشکی
5447
10,400
ورید سرنگ 2 سی سی
پزشکی
5180
5,650
ورید سرنگ 3 سی سی لورلاک
پزشکی
5200
8,450
ورید سرنگ 5 سی سی لورلاک
پزشکی
5201
8,450
پد الکلی as. med
پزشکی
5560
950
پد الکلی کیا 100 عددی
پزشکی
4983
1,090
پد الکلی کیا بسته 500 عددی
پزشکی
4060
1,700
پد سرد و گرم 20 * 30 جدید
پزشکی
4957
231,200
پد عینکی ژله ای
پزشکی
33728
71,600
پدسرد و گرم 12 * 24 جدید
پزشکی
4958
75,000
پرشین پارافین بهداشتی
پزشکی
4586
67,500
پرشین پارافین خوراکی
پزشکی
4585
74,250
پرشین گلیسرین فنیکه
پزشکی
4596
54,000
پرشین گلیسیرین یده
پزشکی
4753
60,750
چسب انژیوکت
پزشکی
1227
9,000
چسب حصیری 10 سانتی متری
پزشکی
1264
594,000
چسب حصیری 15 سانتی متری
پزشکی
1265
405,000
چسب زخم 300 عددی کانسی
پزشکی
4000
490,000
چسب زخم شکل دار (چسب تزریق)
پزشکی
4002
1,490
چسب ضد حساسیت 2. 5 در 9
پزشکی
1280
40,500
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
چسب ضدحساسیت 1. 25 در 9
پزشکی
1281
21,000
چسب لکوپلاست 5 در 5
پزشکی
1285
117,500
چسب لکوپلاست5 / 2 در 5
پزشکی
1237
64,800
چسب میخچه ایرانی
پزشکی
1407
135,000
چسب میخچه وایپ کورن
پزشکی
4604
105,000
چسب کمر (عقاب نشان)
پزشکی
34064
41,000
چسب کمر خارجی گرگی
پزشکی
1148
41,000
ژل ایس مینرال تیوپی
پزشکی
1149
117,000
کیسه یخ ژله ای شفاف 19 * 10
پزشکی
5773
18,900
گارو خونگیری (خارجی) K. P. K
پزشکی
1268
101,300
گاز استریل تک پدی
پزشکی
1389
4,200
گازاستریل تک پدی جهان درمان
پزشکی
5491
3,600
یدک بین دندانی اورال بی استوانه ای
پزشکی
5744
842,800
یدک بین دندانی اورال بی مخروطی
پزشکی
5745
770,000
🎁 7 + 1 - Bescom جالنزی اینه دار کوچک
بهداشتی
5412
170,000
Neo cosma لنز رنگی کره ای روزانه
بهداشتی
5409
550,000
Neo cosma لنز رنگی کره ای سالیانه
بهداشتی
5410
800,000
Neo cosma لنز رنگی کره ای فصلی
بهداشتی
5411
650,000
آتوسا اکسیدان بزرگ 12 درصد
بهداشتی
4121
131,700
آتوسا اکسیدان بزرگ 6 درصد
بهداشتی
3395
130,320
آتوسا اکسیدان بزرگ 9درصد
بهداشتی
4120
130,320
آتوسا اکسیدان کوچک 6درصد
بهداشتی
4214
19,800
آتوسا اکسیدان کوچک 9 درصد
بهداشتی
1112
19,800
اتحاد الکل اسپری 120 سی سی
بهداشتی
33980
88,000
🎁 11 + 1 - اسپری خوشبو کننده دهان ایسنس
بهداشتی
5323
112,000
اسپری ضد عرق QWix
بهداشتی
5256
321,000
اسپری ضدعرق بدن secco
بهداشتی
5257
321,000
اسپری موبر بدن شویا جدید
بهداشتی
5263
309,000
الکل صنعتی 300 سی سی
بهداشتی
1762
40,500
الکل صنعتی 450 سی سی کارتن (25عددی)
بهداشتی
1489
52,500
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
ایرشا لاک پاک کن صورتی بدون استون
بهداشتی
1571
90,000
🎁 11 + 1 - باگنو استون جعبه دار
بهداشتی
4691
73,910
🎁 11 + 1 - باگنو روغن بادام شیرین
بهداشتی
4746
60,870
🎁 11 + 1 - باگنو روغن زیتون
بهداشتی
4937
46,960
🎁 11 + 1 - باگنو گلیسیرین جعبه دار
بهداشتی
4695
69,570
برس مو بیوتی (جیر)
بهداشتی
3353
202,500
برس مو تخت آینه دار دکتر مورنینگ
بهداشتی
5883
151,200
برس مو سیسیلیا
بهداشتی
33997
244,000
برس مو مارشال گرافیک ضد آب
بهداشتی
5547
121,500
برس مو پانته آ
بهداشتی
1312
108,000
بلک ماسک جانا
بهداشتی
4260
137,000
بوگیر دستشویی خارجی
بهداشتی
1121
54,000
تیغ سنتی ورقی جدید خارجی
بهداشتی
34038
48,600
🎁 12 + 1 - ثمین وازلین تیوپی
بهداشتی
1182
50,460
🎁 12 + 1 - ثمین کرم اوره 10%
بهداشتی
1032
314,940
🎁 12 + 1 - ثمین کرم اوره 5%
بهداشتی
1031
281,010
🎁 12 + 1 - ثمین کرم اوسرین ساده
بهداشتی
1030
250,000
🎁 12 + 1 - ثمین کرم اوسرین کودک3%
بهداشتی
1314
254,910
🎁 7 + 1 - جا لنزی اینه دار بزرگ ارین مخزن دار
بهداشتی
5415
300,000
🎁 7 + 1 - جا لنزی اینه دار کوچک ساده
بهداشتی
5414
170,000
🎁 7 + 1 - جا لنزی اینه دار کوچک شفاف ارین
بهداشتی
5413
170,000
🎁 7 + 1 - جا لنزی ساده
بهداشتی
4127
20,000
خلال دندان کمانی lio
بهداشتی
1454
51,100
خمیر دندان حساس 75 میل کاپیتانو
بهداشتی
5251
776,000
خمیر دندان حساس وی وان
بهداشتی
5083
204,000
خمیر دندان ضد جرم 50 میل کرست
بهداشتی
5896
182,000
خمیر سوسک کش امحا
بهداشتی
1298
154,000
دافی دستمال مرطوب ارایشی
بهداشتی
3472
106,000
دافی دستمال مرطوب ارایشی اکسترا
بهداشتی
5351
140,400
دافی دستمال مرطوب استوانه ای کودک
بهداشتی
4672
173,500
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
دافی دستمال مرطوب استوانه ای کودک 50 برگی
بهداشتی
5430
158,000
🎁 5 + 1 - دستمال جیبی فانتزی
بهداشتی
5408
10,000
دستمال کاغذی 200 برگ فلکسی گل
بهداشتی
5464
22,500
دستکش لاتکس - ساندیسی (10 عددی)
بهداشتی
5660
193,000
دستکش نایلونی (جدید)
بهداشتی
4480
21,200
دستکش نایلونی یکبار مصرف جعبه د ار جانسو
بهداشتی
5690
64,800
دستکش نخی سفید باتیست
بهداشتی
4881
50,000
دستکش نخی مشکی باتیست
بهداشتی
4882
50,000
دستکش نخی پرگل مشکی
بهداشتی
5666
130,000
دستکش نخی کش بافت ساق دار گلد کاور - سفید
بهداشتی
5325
87,500
دستکش نخی گلد کاور مشکی
بهداشتی
5326
87,500
🎁 11 + 1 - دیت قلم دافع حشرات 40%
بهداشتی
5163
121,000
دیت کرم مرطوب کننده 50 گرمی
بهداشتی
5166
120,000
🎁 12 + 1 - دیترون شامپو سر باب اسفنجی
بهداشتی
4418
118,000
🎁 12 + 1 - دیترون شامپو قلکی ریکلین اطفال باب اسفنجی
بهداشتی
5306
102,500
🎁 12 + 1 - دیترون صابون بابونه
بهداشتی
4431
185,000
🎁 12 + 1 - دیترون صابون لاوندر
بهداشتی
4425
107,000
🎁 12 + 1 - دیترون صابون گل ختمی
بهداشتی
4449
72,000
🎁 12 + 1 - دیترون ضدافتاب 50 خشک و حساس بیتروی
بهداشتی
4436
135,000
🎁 12 + 1 - دیترون ضدافتاب 50 چرب بیتروی
بهداشتی
4435
138,000
🎁 12 + 1 - دیترون ماسک مو کاسه ای رویال جین سینگ عسل
بهداشتی
4739
434,000
🎁 12 + 1 - دیترون ماسک موی سیب تیوپی
بهداشتی
3981
129,500
🎁 12 + 1 - دیترون ماسک موی کراتینه تیوپی
بهداشتی
4513
174,000
🎁 12 + 1 - دیترون ماسک موی کراتینه کاسه ای
بهداشتی
4456
365,000
🎁 12 + 1 - دیترون کرم کاسه ای هسته انگور
بهداشتی
4443
210,000
رایا پنبه 50 گرمی
بهداشتی
3971
41,500
روغن بادام تلخ جعبه دار
بهداشتی
2121
77,000
روغن زیتون مالشی کوچک
بهداشتی
4507
84,000
روغن نارگیل
بهداشتی
4014
41,600
روغن کرچک خوراکی
بهداشتی
4309
30,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
صابون گل سیتو - گلیسیرینه
بهداشتی
1325
153,000
صابون گل سیتو تی تری
بهداشتی
1572
166,600
ظرف دندان مصنوعی - نانو
بهداشتی
5523
81,000
فرچه اصلاح امگا بزرگ
بهداشتی
4891
92,000
🎁 6 + 1 - فوم دست بچه
بهداشتی
4903
61,400
🎁 6 + 1 - قرص خوشبو کننده دهان ایسنس
بهداشتی
5458
61,000
قرص لنز هلندی (بسته 10 عددی)
بهداشتی
5453
650,000
قرص ژاول بیمارستانی
بهداشتی
4053
260,000
لیندا شانه فلزی پاک کننده شپش و تخم شپش
بهداشتی
5406
610,000
مایع ضد عفونی 120 سی سی
بهداشتی
4589
61,000
مایع ضد عفونی 250 میل پنکل
بهداشتی
5307
115,000
مایع ظرفشویی 4 لیتری شهاب
بهداشتی
4588
120,000
مایع لنز آرین ویژن 160 میل
بهداشتی
5457
255,000
مایع لنز دریم آی 150 میل
بهداشتی
5456
395,000
مایع لنز دریم آی 80 میل
بهداشتی
5455
305,000
محافظ مسواک t. dent
بهداشتی
1350
20
🎁 12 + 1 - مدیسان کرم ضد افتاب 60 رنگی
بهداشتی
5396
393,320
🎁 12 + 1 - مدیلن کرم ضد افتاب 50
بهداشتی
3435
400,200
🎁 12 + 1 - مدیلن کرم ضد افتاب 60
بهداشتی
34014
417,600
مسواک بچه پنگوئنی (ovk10)
بهداشتی
3934
20,800
مسواک بچه پنگوئنی (ovk628)
بهداشتی
1763
58,300
مسواک مدیکال 812
بهداشتی
5597
84,850
مسواک مدیکال k321
بهداشتی
5207
98,600
مسواک مدیکال r182
بهداشتی
5206
75,000
مهدارو اسپری اوکالیپتوس
بهداشتی
5338
86,700
مهدارو اسپری ضد عفونی کننده دست
بهداشتی
5348
66,300
مهدارو بتادین 250 سی سی
بهداشتی
5393
76,000
مهدارو بتادین 60 سی سی
بهداشتی
5392
25,500
مهدارو محلول بخور
بهداشتی
5347
50,000
مهدارو محلول ضد عفونی دست 120 سی سی (آنتی سپتیک)
بهداشتی
5600
65,800
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
موم سرد کنر 750 گرمی
بهداشتی
4264
174,000
🎁 8 + 1 - میس آنجل شامپو بدن زنانه صدفی (250میل)
بهداشتی
5484
180,000
🎁 8 + 1 - میس آنجل شامپو سر اطفال پنگوئنی
بهداشتی
4896
160,000
🎁 8 + 1 - میس آنجل شامپو ضدریزش
بهداشتی
4902
250,000
🎁 8 + 1 - میس آنجل شامپو موهای خشک
بهداشتی
4967
220,000
🎁 8 + 1 - میس آنجل شامپو موهای رنگ شده
بهداشتی
4899
250,000
🎁 8 + 1 - میس آنجل شامپو موهای معمولی
بهداشتی
4901
220,000
🎁 8 + 1 - میس آنجل شامپو و شامپو بدن طرح میمون
بهداشتی
4897
71,000
🎁 8 + 1 - میس آنجل شامپوضدشوره
بهداشتی
4968
250,000
🎁 8 + 1 - میس آنجل شامپوموهای چرب
بهداشتی
4900
220,000
میس آنجل محلول گندزدا سطوح 4 لیتری
بهداشتی
5646
860,000
میس آنجل محلول گندزدا سطوح 500 میل
بهداشتی
5645
250,000
🎁 8 + 1 - میس آنجل نرم کننده با عصاره سیر
بهداشتی
4966
98,150
🎁 8 + 1 - میس آنجل ژل (پیکسل دار اطفال) تعداد در کارتن و بسته 72 عدد
بهداشتی
5473
105,600
🎁 8 + 1 - میس آنجل ژل بزرگسال ضد عفونی 500
بهداشتی
4863
350,000
میس آنجل ژل ضد عفونی کننده 50 میل اطفال (استند)
بهداشتی
5644
81,000
میس آنجل ژل ضد عفونی کننده 50 میل اطفال (فله)
بهداشتی
4856
56,000
میس آنجل ژل ضد عفونی کننده 50 میل بزرگسال (استند)
بهداشتی
5643
81,000
میس آنجل ژل ضد عفونی کننده 50 میل بزرگسال 50 (فله)
بهداشتی
4859
56,000
میس آنجل ژل ضد عفونی کننده 500 میل (بادرب)
بهداشتی
5607
250,000
میس آنجل ژل ضدعفونی کننده دست 250 میل
بهداشتی
5633
189,000
🎁 8 + 1 - میس انجل شامپو بدن زنانه کرمی
بهداشتی
5395
180,000
🎁 8 + 1 - میس انجل شامپو بدن مردانه 250 میل
بهداشتی
4898
160,000
🎁 5 + 1 - مینا نخ دندان ویسل اکالیپتوس
بهداشتی
5668
124,000
🎁 5 + 1 - مینا نخ دندان ویسل فلوراید نعناع
بهداشتی
5505
124,000
نخ دندان ارکید (فانتزی)
بهداشتی
1056
63,500
نخ دندان ارکید (کلاسیک)
بهداشتی
1057
69,000
🎁 19 + 1 - نخ دندان اورا پلاس اطفال توت فرنگی
بهداشتی
5227
61,700
🎁 19 + 1 - نخ دندان اورا پلاس نعنا
بهداشتی
5226
67,000
نوار بهداشتی آلو آبی 28 عددی
بهداشتی
5901
1,540,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
وازلین ساج سبز
بهداشتی
1221
46,000
پارادایس پوشینه بزرگسال
بهداشتی
4877
450,000
پد الکلی دیاموند
بهداشتی
5309
950
پد الکلی گلپد
بهداشتی
5863
1,760
پد ضد عرق L رنگ مشکی سایز L M موجود است
بهداشتی
4699
52,000
پرشین استون جعبه دار
بهداشتی
4581
87,750
پرشین الکل بوریکه
بهداشتی
4580
60,750
پرشین روغن بادام تلخ جعبه دار
بهداشتی
2584
87,750
پرشین روغن نارگیل
بهداشتی
4610
54,000
پرشین روغن کرچک خوش طعم
بهداشتی
4587
87,750
🎁 11 + 1 - پرمون روغن شتر مرغ 40 میل
بهداشتی
4783
153,000
🎁 11 + 1 - پرمون شامپو بچه عروسکی 250 گرمی
بهداشتی
4781
72,250
🎁 11 + 1 - پرمون شامپو تقویت کننده سویا 400 گرمی
بهداشتی
4779
114,750
🎁 11 + 1 - پرمون شامپو رزماری 400 گرمی آفر 11 به 1
بهداشتی
4774
114,750
🎁 11 + 1 - پرمون شامپو روغن درخت چای 400 گرمی
بهداشتی
4773
119,000
🎁 11 + 1 - پرمون شامپو سبوس 250 گرمی خشک
بهداشتی
3436
89,250
🎁 11 + 1 - پرمون شامپو سبوس 250 گرمی معمولی
بهداشتی
3465
85,000
🎁 11 + 1 - پرمون شامپو سبوس 250 گرمی چرب
بهداشتی
کد3466
85,000
🎁 11 + 1 - پرمون شامپو سیر 400 گرمی
بهداشتی
4777
110,500
🎁 11 + 1 - پرمون شامپو ضد بوی بدن 250 گرمی
بهداشتی
4782
94,860
🎁 11 + 1 - پرمون شامپو چای سبز 400 گرمی
بهداشتی
4772
123,250
پرونایس - محلول ضد عفونی 120 سی سی
بهداشتی
5639
115,000
🎁 15 + 2 - پریزن کرم موبر بدن 100 میل
بهداشتی
5276
192,000
پستانک ارس ارتودنسی سایز 1 جعبه دار پنبه ریز
بهداشتی
5031
66,120
پنبه توپی رنگی وش
بهداشتی
5170
82,000
پنبه ریز ارس پستانک ارتودنسی جعبه دار قابدار 2
بهداشتی
5030
75,690
پنبه ریز ارس پستانک ارتودنسی جعبه دار قابدار سایز 1
بهداشتی
5029
71,780
پنبه ریز سر شیشه ارتودنسی سایز 1 جعبه دار
بهداشتی
5037
43,070
پنبه ریز نوار بهداشتی بالدار مشبک
بهداشتی
5641
71,300
پنبه ریز پد روزانه
بهداشتی
5642
86,250
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
پنبه ریز پد روزانه جعبه دار
بهداشتی
5685
90,000
پنبه ریز پستانک ارتودنسی 2 جعبه دار
بهداشتی
33945
28,000
پنبه ریز پستانک سر گرد سایز 2 جعبه دار
بهداشتی
4543
28,000
پنکل اسپری الکل 250 سی سی
بهداشتی
1199
128,000
پودر سوسک کش شهاب بدون جعبه
بهداشتی
4372
16,300
پودر موبر بدن هرمودر (جدید)
بهداشتی
5640
24,000
پوشک کامل کانفی - سایز 3 (نرمال)
بهداشتی
3446
195,000
پوشینه بزرگسال ژاپنی - PUFFIX - سایز L
بهداشتی
5576
2,520,000
پوشینه بزرگسال ژاپنی - PUFFIX - سایز M
بهداشتی
5575
2,380,000
پوشینه بزرگسال ژاپنی - PUFFIX - سایز XL
بهداشتی
5577
2,730,000
پوشینه شورتی بزرگسال attends - 5 قطره بزرگ
بهداشتی
5813
3,720,000
پوشینه شورتی بزرگسال attends - 5 قطره متوسط
بهداشتی
5812
3,720,000
پوشینه شورتی بزرگسال attends - 8 قطره بزرگ
بهداشتی
5816
3,720,000
پوشینه شورتی بزرگسال attends - 8 قطره متوسط
بهداشتی
5815
3,720,000
🎁 1 + 1 - چرچیلز خاردار شیار دار وانیل با ضخامت نرمال 10202
بهداشتی
5321
250,000
🎁 1 + 1 - چرچیلز خاردار شیار دار وانیل با ضخامت نرمال و تاخیری دابل 10201
بهداشتی
5318
250,000
🎁 1 + 1 - چرچیلز خاردار شیاردار وانیل با ضخامت نرمال و روان کننده دابل10203
بهداشتی
5322
250,000
🎁 16 + 16 - چرچیلز پک 32 عددی استند (16 بسته + 16 بسته افر) با تخفیف 50%
بهداشتی
5320
8,000,000
🎁 1 + 1 - چرچیلز کلاسیک وانیل با ضخامت نرمال 10101
بهداشتی
5316
250,000
🎁 1 + 1 - چرچیلز کلاسیک وانیل با ضخامت نرمال و طبیعی دابل10102
بهداشتی
5315
250,000
🎁 1 + 1 - چرچیلز کلاسیک وانیل خیلی نازک با روان کننده دابل 10104
بهداشتی
5313
250,000
🎁 1 + 1 - چرچیلز کلاسیک وانیل خیلی نازک تاخیری دابل 10103
بهداشتی
5314
250,000
🎁 1 + 1 - چرچیلز کلاسیک وانیل ضخامت خیلی نازک و ماده اسپرم کش 10204
بهداشتی
5317
250,000
چسب موش کتابی بزرگ
بهداشتی
4908
62,500
🎁 1 + 1 - ژل آبی تاخیری
بهداشتی
1140
180,000
🎁 1 + 1 - ژل سبز ضدعفونی
بهداشتی
4501
180,000
ژل مو عطراگین (قوی)
بهداشتی
1716
169,000
🎁 1 + 1 - ژل نارنجی گرم کننده
بهداشتی
4500
180,000
ژیلت دستگاه با 2 یدک match 3 start
بهداشتی
5740
1,078,000
ژیلت دستگاه با 4 یدک مچ تری توربو
بهداشتی
5752
2,268,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
ژیلت دستگاه ونوس بریز با 2 یدک venus
بهداشتی
5675
1,540,000
ژیلت ست دستگاه مچ تری با 4 یدک
بهداشتی
5751
2,026,000
ژیلت ست ونوس بریز با 4 یدک - venus
بهداشتی
5731
1,610,000
ژیلت ست ونوس سورل v. SWIRL3
بهداشتی
5739
1,800,000
ژیلت ست ونوس کلاسیک با 3 یدک - venus
بهداشتی
5736
952,000
ژیلت ونوس دو لبه 5 عددی simply venus basic
بهداشتی
5753
393,000
ژیلت یدک 4 عددی Fusion5
بهداشتی
5671
2,828,000
ژیلت یدک 4 عددی Mach3
بهداشتی
5670
1,175,000
ژیلت یدک 4 عددی Mach3 turbo
بهداشتی
5681
1,806,000
ژیلت یدک ونوس اولای 2 عددی venus
بهداشتی
5732
2,120,000
ژیلت یدک ونوس ساده 4 عددی venus
بهداشتی
5737
2,119,500
🎁 1 + 1 - کاندوم اونلی 12 عددی بسیارنازک
بهداشتی
5795
320,000
🎁 1 + 1 - کاندوم اونلی 12 عددی تاخیری
بهداشتی
5794
320,000
🎁 1 + 1 - کاندوم اونلی 12 عددی تنگ کننده
بهداشتی
5796
320,000
🎁 1 + 1 - کاندوم اونلی 12 عددی توربو
بهداشتی
5802
320,000
🎁 1 + 1 - کاندوم اونلی 12 عددی توربو
بهداشتی
5801
320,000
🎁 1 + 1 - کاندوم اونلی 12 عددی داغ
بهداشتی
5799
320,000
🎁 1 + 1 - کاندوم اونلی 12 عددی سرد
بهداشتی
5798
320,000
🎁 1 + 1 - کاندوم اونلی 12 عددی قهوه
بهداشتی
5800
320,000
🎁 1 + 1 - کاندوم اونلی 12 عددی میوه ای
بهداشتی
5793
320,000
🎁 1 + 1 - کاندوم اونلی 12 عددی کلاسیک
بهداشتی
5792
320,000
کاندوم جیلماکس طلایی ساده 3 عددی (48بسته)
بهداشتی
4522
950,000
کاندوم هپی (فان)
بهداشتی
4488
3,200,000
کاندوم هپی 12 عددی delay plus
بهداشتی
4487
3,200,000
کاندوم هپی 12 عددی fruity
بهداشتی
4484
3,200,000
کاندوم هپی 12 عددی کلاسیک
بهداشتی
4489
3,200,000
کاندوم هپی 3 عددی delay plus
بهداشتی
4493
3,200,000
کاندوم هپی 3 عددی کلاسیک
بهداشتی
4495
3,200,000
کاندوم هپی 3عددی fruity
بهداشتی
4492
3,200,000
کاندوم هپی enjoy life
بهداشتی
4490
3,200,000
لیست محصولات سگال مِد آرا
شرح کالا
گروه
کد کالا
قیمت
کاندوم هپی long time
بهداشتی
4485
3,200,000
کاندوم هپی safe
بهداشتی
4491
3,200,000
🎁 1 + 1 - کاندوم کورپیچ 12 عددی بسیار نازک
بهداشتی
5783
320,000
🎁 1 + 1 - کاندوم کورپیچ 12 عددی تاخیری
بهداشتی
5784
320,000
🎁 1 + 1 - کاندوم کورپیچ 12 عددی تنگ کننده
بهداشتی
5785
320,000
🎁 1 + 1 - کاندوم کورپیچ 12 عددی توربو
بهداشتی
5790
320,000
🎁 1 + 1 - کاندوم کورپیچ 12 عددی خاردار
بهداشتی
5786
320,000
🎁 1 + 1 - کاندوم کورپیچ 12 عددی داغ
بهداشتی
5787
320,000
🎁 1 + 1 - کاندوم کورپیچ 12 عددی سرد
بهداشتی
5788
320,000
🎁 1 + 1 - کاندوم کورپیچ 12 عددی قهوه
بهداشتی
5791
320,000
🎁 1 + 1 - کاندوم کورپیچ 12 عددی لارگو
بهداشتی
5789
320,000
🎁 1 + 1 - کاندوم کورپیچ 12 عددی میوه ای
بهداشتی
5782
320,000
🎁 1 + 1 - کاندوم کورپیچ 12 عددی کلاسیک
بهداشتی
5781
320,000
کانفی پوشینه بزرگسال سایز L
بهداشتی
5296
460,000
کاپیتانو خمیر دندان خوشبو کننده دهان
بهداشتی
5252
647,000
کاپیتانو خمیر دندان سفید کننده
بهداشتی
5247
730,000
کاپیتانو خمیر دندان محافظ کامل 75 میل
بهداشتی
5250
761,000
کنز محلول ضدعفونی سبزی
بهداشتی
33751
95,900
کنز محلول ضدعفونی کننده محیط 250 میل
بهداشتی
4267
91,000
کنز محلول ضدعفونی کننده محیط 500 میل
بهداشتی
4080
217,500
کنز وازلین ساده ابی
بهداشتی
5225
67,000
کوپکس قرص حشره کش
بهداشتی
5232
73,000
یونی پد پاک کننده آرایش صورت 80 عددی
بهداشتی
5649
279,000
دستکش وینیل سایز متوسط رژمد
آرایشی
5941
550,000
سرم احیا کننده ابرو سریتا
آرایشی
5118
1,366,000
محلول تقویت مژه سریتا
آرایشی
5721
1,485,000
کریستال - سرم 120 میل تقویت و ترمیم کننده مو
آرایشی
3361
507,000